Varastointistrategia on yhä tärkeämpi menestystekijä
Sisälogistiikka 04.09. 12:25

Varastointistrategia on yhä tärkeämpi menestystekijä

Kustannusten kitkeminen vaatii koko toimitusketjun uudelleenarviointia.

04.09.2018
Teksti Heli Satuli kuvat Dixon transport

Kiinteistöbisneksessä sijainti on kaikki kaikessa. Sama pätee sähköisen kaupankäynnin maailmaan. Varastojen sijainnista on tullut yhä keskeisempi menestystekijä kirjoittaa Supply Chain Digital -media. Entistä useammat yritykset käyttävät strategisesti sijoitettuja varastoja vähentääkseen kuljetuksen kokonaiskustannuksia.

Aiemmin tuotteet säilöttiin yrityksen omiin varastoihin ja tilauksen tullessa ne kuljettiin ostajalle. Jotta tätä prosessia voidaan hyödyntää paremmin, monet yritykset ovat siirtyneet käyttämään on demand -varastopalveluiden tuottajia. Näin tuotteet voidaan aina kysynnän mukaan varastoida avainpaikkoihin ympäri maata ja varastopalveluiden tuottaja toimittaa ne nopeammin ja edullisemmin perille.

Katse jakeluvyöhykkeisiin

Parhaiten tätä hyödyntää Amazon. Amazon saa aina parhaan hinnan toimituksilleen. Suuri syy on toki massiivinen volyymi ja älykäs toimitusten konsolidaatio alueittain eli zone skipping -metodin käyttö. Mutta vähintään yhtä merkittävä syy edullisille kuljetuskustannuksille on sen laaja varastoverkko. Varastoverkosto mahdollistaa sen, että Amazon voi toimittaa useimmat tilaukset yhdellä kuljetusalueella. Puolestaan yritys, jolla on yksi jakelukeskus esimerkiksi Yhdysvaltain länsiosissa, joutuu toimittamaan pakettejaan keskimäärin 5-6 jakeluvyöhykkeellä. Se syö marginaalia ja pidentää usein kuljetusaikoja kuluttaja-asiakkaiden kannalta liian pitkiksi. McKinseyn tutkimuksen mukaan yhdysvaltalaisyritykset tarvitsevat 20 jakelukeskusta, jotta ne voivat kilpailla kuljetuksissa Amazonin kanssa.

Kolme keinoa alentaa toimituskustannuksia

Useimmat sähköisen kaupankäynnin toimijat ovat riippuvaisia Fedexin, UPS:n tai vastaavien toimijoiden taksoista lähettäessään tilauksia asiakkaille. Neuvoteltaessa näiden logistiikkayritysten kanssa, toimijalla on vain kolme keinoa alentaa kuljetuskustannuksia. Yritys voi kasvattaa kuljetusvolyymeja saadakseen paremman tarjouksen, käyttää hitaampaa palvelua tai kutistaa matkaa, jonka tuotteiden on kuljettava päästäkseen loppuasiakkaalle.

Supply Chain Digital -media muistuttaa, että nämä eivät ole helppoja päätöksiä, eikä niitä voi tehdä erillään muista toimitusketjun toiminnoista. Varastojen päällekkäisyys lisää kustannuksia ja hyvin harvat yritykset voivat tehdä vuokrasopimuksen 20 jakelukeskuksen kanssa. Näin yritysten on todennäköisesti turvauduttava kolmannen osapuolen apuun. Mutta yhteistyön pystytys 3PL-yritysten kanssa on monen vuoden prosessi ja edellyttää pitkäaikaisia sopimuksia ja merkittäviä resursseja integraatioiden kehittämiseen. Ja on muistettava, että pelkkä tuotteiden siirtäminen jakelukeskukseen ei riitä. Ennen kuin yritys ryhtyy tähän projektiin, se tarvitsee vankan tilausten reitityssuunnitelman ja inventaariosuunnittelujärjestelmän. Vain näin voidaan varmistaa, että tuotteet ovat oikeassa jakelukeskuksessa ja että tilaukset lähetetään kulloinkin parhaalle jakeluyrityksille. Kuljetuskustannukset eivät siis laske yhdessä yössä. Tavoitteen toteuttaminen edellyttää jakelukeskusverkkojen täysimittaista uudelleenarviointia. Ja varastointi täytyy ottaa puheeksi aina, kun keskustellaan toimituskustannuksista.

JAA