Päämainos
Aalto mukana EU:n T-REX-hankkeessa
08.11. 06:38

Aalto mukana EU:n T-REX-hankkeessa

EU:n rahoitettaman yhteenliittymä luo täyden kierron järjestelmän kotitalouksien tekstiilijätteelle.

08.11.2022
Teksti Esko Lukkari

Aalto-yliopisto on mukana 12 eri toimijan EU:n rahoittamassa T-REX (Textile Recycling Excellence) –hankkeessa. Yhteenliittymän tavoitteena on luoda täyden kierron järjestelmä kotitalouksien tekstiilijätteelle.

T-REX -hankkeessa luodaan EU-tasolle yhdenmukainen suunnitelma kotitalouksien tekstiilijätteen kierrätystä ja lajittelua varten. Käytöstä poistettuja tekstiilejä halutaan muuttaa jätteestä raaka-aineeksi ja hyödykkeeksi uusien liiketoimintamallien käyttöön.

Aaalto tiedotti asiasta 4.11.

Aalto-yliopisto on konsortion kumppani ja johtaa kokonaisuutta nimeltä Citizen engagement, knowledge transfer, communication & dissemination. Aalto vastaa myös hankkeen kemiallisten kierrätysprosessien sosiaalisesta elinkaariarvioinnista (S-LCA).

Suomen vastuullinen tekstiiliosaaminen on hankkeessa hyvin edustettuna, sillä myös Infinited Fiber Company on T-REX-kumppani. Koko konsortion toimintaa koordinoi Adidas.

Nopeuttaa tekstiilien kierrätystä

Tällä hetkellä vain kaksi prosenttia Euroopan kotitalouksien tekstiilijätteestä ohjataan kuitukierrätykseen. Kiertojärjestelmän luominen ei ole helppoa, sillä tekstiilijätteen keräys- ja lajittelustandardit ovat puutteellisia, tekstiilien koostumustiedot ovat epätarkkoja, materiaali on laadultaan epätasaista ja arvoketjusta puuttuu luotettavaa tietoa.

T-REX-hanke tähtääkin järjestelmämuutokseen tuottaen uutta tietoa sekä täydentäen aiempia tutkimuksia, joihin kuuluu muun muassa Fashion for Good and Circle Economy -järjestön hiljattain julkaisema raportti "Sorting for Circularity Europe".

Raportti osoittaa, että kuudessa Euroopan maassa saadaan kerättyä kuitukierrätykseen 74 prosenttia kierrätystekstiileistä. Jos tätä toimintaa saadaan yhdenmukaistettua läpi Euroopan, voidaan kierrätystekstiilien hyötykäyttöä toteuttaa merkittävästi suuremmassa mittakaavassa kuin nyt.

T-REX-hankkeessa kerätään ja lajitellaan kotitalouksien tekstiilijätettä kolmen vuoden ajan ja pilotoidaan polyesterin, polyamidi 6:n ja selluloosamateriaalien täydellistä kierrätysprosessia tekstiilijätteestä uusiksi vaatteiksi.

Mukana isoja yrityksiä

Veolia johtaa tekstiilijätteen keräystä, lajittelua ja jakelua, tuottaen tekstiilikierrätysteknologioiden osaajille Infinited Fiber Companylle, BASFille ja CuRelle raaka-ainetta.

Eurooppalaiset valmistajat Linz Textil ja TWD Fibres muuttavat kierrätyskuidut langaksi, josta Adidas valmistaa esittelytuotteita. FAU tukee hanketta analyyttisellä asiantuntemuksella, jonka avulla monikuituisen tekstiilijätteen muuntaminen kierrätyskuiduiksi voidaan maksimoida.

JAA