Päämainos
AFRY suunnittelee radan Lappeenranta–Muukko
15.09. 06:34

AFRY suunnittelee radan Lappeenranta–Muukko

Yhtiö aikoo käyttää hankesuunnittelussaan hyväksi havaittua mestari-kisällimallia.

15.09.2023
Teksti Esko Lukkari

Väylävirasto on valinnut AFRYn suunnittelemaan kaksoisraidetta Lappeenranta–Muukko-rataosalle. Hanke on aloitettu lokakuussa 2022, ja ratasuunnitelma asetetaan nähtäville syksyn 2023 aikana.

Väylävirasto kilpailuttaa myöhemmin 10 km pitkän ratahankkeen tarkemman rakentamissuunnittelun, minkä jälkeen hanke etenee toteutukseen.

Väylävirasto tiedotti asiasta 6.9.

AFRY suunnittelee toisen raiteen nykyisen raiteen eteläpuolelle Lappeenrannan ja Muukon liikennepaikkojen välisellä osuudella. Samalla suunnitellaan myös kaksoisraiteen edellyttämät sillat sekä laaditaan hankkeessa muutettavien katuyhteyksien katusuunnitelmat. Siltoja on kuusi ja katusuunnitelman vaativia tie- ja katujärjestelyiden muutoskohteita kaksi.

Suunnittelun pohjana käytetään vuonna 2011 valmistuneen Luumäki–Imatra-välin kaksoisraiteen yleissuunnitelmaa. Kaksoisraide parantaa merkittävästi rataosuuden välityskykyä ja toimintavarmuutta.

AFRY vastaa hankkeessa kaikesta suunnittelusta lukuun ottamatta sähkörata- ja turvalaitesuunnittelua, joka on Väyläviraston tilaama erillinen toimeksianto.

Hankkeen ratatekniseen suunnitteluun sisältyvät muun muassa radan alus- ja päällysrakenteen suunnittelu, kuivatus ja huoltotieyhteydet. AFRY vastaa rakennesuunnittelusta, geotekniikasta, vaikutusten arvioinnista, projektinjohdosta ja riskienhallinnasta. Ratasuunnittelijat tekevät yhteistyötä maankäytön asiantuntijoiden kanssa ja lähiympäristön asukkaiden ja sidosryhmien kuuleminen on tärkeää projektissa.

Mestari-kisälli-malli käytössä

Projektinjohdossa on hyödynnetty Väyläviraston hankkeissa yleistynyttä mestari-kisälli-mallia, jossa mentoroiva projektipäällikkö tukee nuorempaa projektipäällikköä hankkeen johtamisessa. Hankkeessa oppivana projektipäällikkönä on toiminut tiesuunnittelun projektipäällikkö Kyösti Kanerva, jota kokenut ratapuolen projektipäällikkö Hafizur Rahman on tarvittaessa neuvonut erityisesti ratahankkeisiin liittyvissä erityiskysymyksissä.

Väyläviraston projektipäällikkö Irmeli Hakolan mukaan mallin taustalla on ajatus hiljaisen tiedon siirtämisestä ja kokemuksellisesta oppimisesta. Kisällin roolissa oleva asiantuntija voi hyvin olla jo vahva osaaja, joka siirtyy entistä vaativampiin tehtäviin erityisen kokeneen suunnittelijan tukemana.

”Lappeenranta-Muukko-hankkeessa tämä malli on hyödyttänyt sekä AFRYä että tilaajaa, sillä Kanerva on tuonut tiehankkeissa kerryttämäänsä osaamista koko ratatiimin käyttöön. Samalla kaikki tiimin jäsenet ovat saaneet nauttia Rahmanin tuesta ja laaja-alaisesta ammattitaidosta”, Hakola sanoo tiedotteessa.

JAA