Päämainos
Barona perustaa Skillcode-oppimisyhtiön
11.05. 10:25

Barona perustaa Skillcode-oppimisyhtiön

Yhtiö auttaa yrityksiä uudistamaan henkilöstöosaamista sekä välttämään ei toivottua vaihtuvuutta.

11.05.2023
Teksti Esko Lukkari kuvat Barona

Barona perustaa uuden oppimisyhtiön Skillcoden vastaamaan työmarkkinoiden jatkuvan muutoksen ja väestön ikääntymisen tuomiin osaamishaasteisiin.

Yhtiö tarjoaa räätälöityjä oppimisratkaisuja ja keskittyy osaamistarpeen ennakointiin ja auttaa yrityksiä uudistamaan henkilöstönsä osaamista sekä välttämään ei toivottua vaihtuvuutta. Skillcode täydentää Baronan palvelutarjontaa, joka kattaa entistä kokonaisvaltaisemmat ratkaisut osaajapulaan.

Barona tiedotti asiasta 10.5. 

Eläköitymistahti on iso haaste

OECD:n arvion mukaan Suomen koulutusjärjestelmä, joka pohjautuu perus- ja tutkintokoulutukseen, on riittämätön työmarkkinoiden osaamistarpeisiin. Nykyisestä työväestöstä lähes 40 prosenttia poistuu eläköitymisen myötä työmarkkinoilta vuoteen 2035 mennessä. Se sekä työelämän ja teknologian kehitys lisäävät tarvetta jakaa ja laajentaa henkilöstön osaamista.

Baronan Työelämätutkimuksen mukaan 71 prosenttia työssäkäyvistä sanoo tarvitsevansa uutta osaamista lähivuosina. Se tarkoittaa noin 1,8 miljoonaa suomalaista. 

Siksi yhtiön mielestä tarvitaan työmarkkinalähtöisiä oppimispolkuja, jotka koostuvat joidenkin viikkojen tai kuukausien mittaisista työhön nivoutuvista oppijaksoista. 

“Suomen työmarkkinoiden osaamistarpeiden laajuudesta ja jatkuvasta muutoksesta sekä osaamisen kohtaanto-ongelmasta on puhuttu jo vuosikausia, ja tilastojen mukaan Suomen tuottavuuskehitys on jäänyt länsimaisista kilpailijoista jälkeen. On aika siirtyä sanoista tekoihin. Baronan strategian yksi kolmesta kulmakivestä on oppiminen, ja Skillcode on meidän uusi investointimme tähän kenttään. Markkinoilta puuttuu aidosti liiketoiminnan kehitykseen kytkeytynyt oppimisyhtiö, ja Barona yhtenä Suomen suurimmista työnantajista tulee myös tarvitsemaan Skillcoden palveluita”, sanoo tiedotteessa Baronan toimitusjohtaja Lassi Määttä. 

Yritysten pitää uudistua 

Skillcode tulee tiedotteen mukaan markkinoille uudenlaisella, kokonaisvaltaisella ratkaisutarjonnalla. Se keskittyy yritysten  nykyhenkilöstön osaamisen jatkuvaan uudistamiseen mm. re- ja upskilling-ohjelmien, valmennusten ja mentoroinnin avulla. Yritys tuo oppimisen osaksi työtä hyödyntämällä digitaalisia ratkaisuja ja moderneja oppimisen muotoja.  

Yritysjohdolle Skillcode tarjoaa keinoja strategiseen osaamisen johtamiseen. 

“Aikaisemmin sopeutusliiketoimintaa johtaneena tiedän, että osaamista johdetaan suomalaisissa yrityksissä vielä melko reaktiivisesti. Muutosneuvottelut ja kasvanut rekrytointitarve ovat esimerkkejä tästä. Me haluamme nyt tuoda ennakoinnin osaamisen johtamiseen ja sitä kautta rakentaa yrityksille kestävämpiä osaamispolkuja tulevaisuuteen”, sanoo Skillcoden liiketoiminnasta vastaava johtaja Jenni Kankkunen.

Työelämä muuttuu nopeasti

“Työelämän muutostahti haastaa monen työssäkäyvän osaamista. Harvassa työtehtävässä riittää enää tietty erityistaito, sen sijaan yhä useammalta vaaditaan entistä monipuolisempaa osaamista. Esimerkiksi tekoäly on lyhyessä ajassa tullut osaksi monen työtä, mikä vaatii uudenlaisia valmiuksia. Hyvin monia motivoi uuden oppiminen, kunhan se on järjestetty joustavasti ja kiinteäksi osaksi omaa työtä”, hän sanoo. 

Skillcode on yksilön, tiimin ja koko organisaation uudistumiskykyä vahvistava yhtiö, joka hyödyntää laajaa oppilaitosten ja koulutusjärjestäjien verkostoa koulutusten ja valmennusten toteuttamisessa. 

“Oppimisesta on helppo puhua mutta sen tuloksia on yllättävän haastava mitata. Oppimisen vaikuttavuus ei löydy koulutuspäivien palautekyselystä. Tavoitteemme on tehdä työssäkäyvien oppimisesta kova kilpailutekijä, jolla voidaan vähentää epätoivottua vaihtuvuutta ja parhaimmillaan jopa sairauspoissaoloja”, Kankkunen jatkaa.  

Skillcode on osa Baronaa, johon kuuluvat mm. työllistymistä tukevia koulutuspalveluita tarjoavat itsenäiset yhtiöt Saranen Consulting, Talentgate ja Arffman. 

JAA

LUETUIMMAT