Päämainos
Itämerellä liikennöi päivittäin noin 2 000 rahtialusta, joilla syntyvä käymälä- ja talousvesi- sekä ruokajäte voidaan purkaa laillisesti Itämereen.
09.04. 06:13

Itämerellä liikennöi päivittäin noin 2 000 rahtialusta, joilla syntyvä käymälä- ja talousvesi- sekä ruokajäte voidaan purkaa laillisesti Itämereen.

BSAG pilotoi Oulussa laivajätteiden käsittelyä

AFRYn toteuttamalla hankkeella vähennetään Itämereen päätyviä jätevirtoja.

09.04.2021
Teksti Esko Lukkarii

AFRY toteuttaa Oulun satamassa Baltic Sea Action Groupille (BSAG) tilaaman vastuullisen merenkulun pilottihankkeen. Sillä haetaan ratkaisuja laivaperäisten jätteiden vastuulliseen käsittelyyn

BSAG:n ohjaama hanke ”Harmaiden vesien ja ruokajätteen vastuullinen käsittely Itämerellä” on kaksivuotinen. Se rahoitetaan Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelmasta 2014–2020.

AFRY tiedotti hankkeesta 31.3.

Oulun sataman pilotissa selvitetään laivaliikenteeseen liittyviä jätevirtoja, niiden hallintaa ja hyötykäyttömahdollisuuksia sekä tiedonkulkua eri toimijoiden välillä. Tavoitteena on kasvattaa maihin purettujen jätteiden määrää toimijoiden vapaaehtoisten käytäntöjen ja ohjeistuksen muutoksen avulla. 

Kyse on 2 000 aluksen päästövähennyksistä

Itämerellä liikennöi päivittäin noin 2 000 rahtialusta, joilla syntyvä käymälä- ja talousvesi- sekä ruokajäte voidaan purkaa laillisesti Itämereen.

Pilotissa on mukana yrityksiä arvoketjun eri osista, mm. laivoja, varustamoita, laivameklareita, satamaoperaattoreita, jätehuoltoyhtiöitä ja kuljetusyrityksiä. 

AFRY toteuttaa pilotin kevään 2021 aikana haastattelemalla arvoketjun eri osia ja selvittämällä parhaita käytäntöjä jätteiden helppoon purkamiseen ja hyödyntämiseen kiertotalousratkaisujen avulla.

”Itämeri on ominaisuuksiltaan ainutlaatuinen, ja matalana ja melko vähäsuolaisena merenä se on herkkä erilaiselle kuormitukselle. Pääsemme tekemään konkreettista työtä Itämeren tilan parantamiseksi”, sanoo tiedotteessa AFRYn Ympäristö-liiketoimintayksikön johtaja Kaisa Vähänen.

”Satama on hyvä esimerkki arvoketjusta, johon osallistuu lukuisa määrä eri toimijoita. Varsinaisten jätteiden lisäksi ketjussa kulkee informaatiota. Tässä pilotissa tarkastellaan kaikkia jätejakeita, joita syntyy niin laivoilla kuin satamassakin”, sanoo BSAG:n projektijohtaja Elisa Mikkolainen

”Tämä BSAG:n pilottihanke merenkulun ympäristökuormituksen vähentämisestä on meille erittäin tärkeä askel kohti tavoitettamme ja samalla mahdollisuus yhteistyön kehittämiseen alueen toimijoiden kesken”, sanoo liiketoiminnan kehityspäällikkö Päivi Vähänikkilä-Kuronen Oulun Satama Oy:stä.

JAA