Päämainos
EU-rahoitusta kolmelle liikennehankkeelle yhteensä 10,9 miljoonaa euroa
20.07. 08:34

EU-rahoitusta kolmelle liikennehankkeelle yhteensä 10,9 miljoonaa euroa

Tukea myönnettiin muun muassa pääradan yhteysvälin Tampere–Oulu-kehittämissuunnitteluun.

20.07.2021
Teksti Osto&Logistiikka kuvat Adobe Stock

EU:n CEF-rahoitusta myönnettiin pääradan yhteysvälin Tampere–Oulu-kehittämissuunnitteluun sekä Kupittaa–Turku-kaksoisraiteen ja Turun ratapihojen rakentamissuunnitelmiin. Lisäksi tukea myönnettiin Turun Sataman infrastruktuurin kehittämisen suunnitteluun.

Verkkojen Eurooppa -välineen (Connecting Europe Facility, CEF) liikenneohjelman komitea päätti tukien myöntämisestä 15.7.2021. Euroopan komissio myönsi rahoitusta yhteensä yli 240 miljoonaa euroa, josta vain koheesiomaille oli varattu lähes 60 miljoonaa euroa eli noin neljäsosa. Nyt myönnetty tuki on osa viimeistä vuosien 2014–2020 CEF-ohjelmakautta. Suomen saama tuen määrä on nyt päättyvällä CEF-kaudella yhteensä noin 262 miljoonaa euroa.

Liikenne- ja viestintäministeriö tiedotti aiheesta 15.7.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan mukaan on erinomaista, että valtion hankkeille saatiin suunnitteluraha, joka kattaa puolet hankkeiden kustannuksista. Koko maan saavutettavuutta parantavat raidesuunnitelmat ovat saaneet aiempia vuosia paremmin ja säännöllisemmin EU-tukea.

Rahoitusta raideliikenteelle ja satamahankkeelle

Yhteysvälin Tampere-Oulu kehittämissuunnitteluun myönnettiin CEF-tukea 2 500 000 euroa, eli puolet hankkeen 5 miljoonan euron suunnittelukustannuksista. Toimenpiteet kohdistuvat välityskyvyltään ongelmallisimmille osuuksille Tampere–Seinäjoki ja Ylivieska–Oulu. Kaksoisraideosuuksien rakentaminen välityskyvyltään ongelmallisimmille osuuksille lyhentää henkilöjunien ja erityisesti tavarajunien matka-aikoja ja parantaa Helsingin, ja Helsinki-Vantaan lentoaseman sekä satamien saavutettavuutta.

Kupittaa–Turku-kaksoisraiteen ja Turun ratapihojen suunnitteluhankkeelle myönnettiin CEF-tukea 6 289 000 euroa ja sen tavoitteena on mahdollistaa Helsinki-Turku-välin henkilöliikenteen kasvu ja sen yhteensovittaminen tavaraliikenteen kanssa. Suunniteltavat investoinnit myös edesauttavat lähiliikenteen kehittämistä Turun seudulla. Projektissa laadittavat suunnitelmat mahdollistavat varsinaisten rakennustöiden aloittamisen vuoden 2021 aikana.

Turun sataman infrastruktuurin kehittämisen suunnitteluun myönnettiin CEF-tukea 2 133 540 euroa ja siinä suunnitellaan useita Turun Sataman infrastruktuuria, logistiikkaa ja turvallisuutta kehittäviä toimenpiteitä vastaamaan kasvavaan kuljetustarpeeseen. Projektissa optimoidaan satamatoimintoja sujuvoittamalla liikennejärjestelyjä, uudistamalla turvallisuusjärjestelyjä ja parantamalla matkustaja-autolauttojen laitureita. Autokenttien liikenteenohjaus automatisoidaan. Laiturit suunnitellaan hyödyntämään uusinta teknologiaa, ml. automaattinen laiturikiinnitys ja maasähkövalmius. Lisäksi Turun kaupunki suunnittelee toimenpiteitä sataman liikenneyhteyksien kehittämiseksi ja sataman saavutettavuuden parantamiseksi.

 

AVAINSANAT

LVM

JAA

LUETUIMMAT