Päämainos
Finavia paransi mutta teki silti tappiota
21.03. 06:33

Finavia paransi mutta teki silti tappiota

Lapin talvikausi oli yhtiön mukaan menestys, mutta Lapin lukuja Finavia ei julkista.

21.03.2024
Teksti Esko Lukkari

Finavia-konsernin vuoden 2023 liikevaihto kasvoi ja tulos parani viime vuonna. Liikevaihtoa kasvattivat lentoliikennetuottojen sekä muu tuotot. Yhtiön liiketulos oli silti negatiivinen pääosin Venäjän ylilentokiellon takia.

Finavia-konsernin liikevaihto kasvoi 20,6 prosenttia ja oli 359,8 miljoonaa euroa (298,4).Käyttökate kasvoi 93,4 miljoonaan euroon (65,4).

Liiketulos oli -23,8 miljoonaa euroa (-52,3), eli -6,6 prosenttia (-17,5) liikevaihdosta.

Tilikauden tulos oli -53,8 miljoonaa euroa (-57,9). Finavia-konserni saavutti maaliskuussa 2020 koronapandemian takia käynnistetyn 300 miljoonan euron säästöohjelman tavoitteet.

Finavia tiedotti tulostaan 19.3.

”Lapin talvikausi oli menestys”

Toimitusjohtaja Kimmo Mäen mukaan Finavian lentoasemien kautta kulki 18,3(15,4) miljoonaa matkustajaa. Kansainvälisen lentomatkustuksen kysyntä pysyi vahvana taloustilanteen epävarmuudesta ja korkeasta korkotasosta huolimatta.

Lentoyhteydet Suomen ja Euroopan välillä paranivat merkittävästi, kun lentoyhtiöt avasivat uusia suoria kansainvälisiä lentoyhteyksiä Finavian lentoasemille. Erityisesti Lapin talvikausi oli menestyksekäs. Vuoden lopussa Finavian lentoasemilta oli 130 (130) suoraa lentokohdetta eri puolille maailmaa.

Finavian yli miljardin euron investointiohjelma Helsinki-Vantaan lentoaseman kehittämiseksi valmistui lokakuussa. Kymmenvuotinen investointiohjelma valmistui ennakoitua nopeammassa aikataulussa ja pysyi asetetussa budjetissa. 

Helsinki-Vantaan lentoasemalla matkustajia oli yhteensä 15,3 (12,9) miljoonaa, ja määrä kasvoi 18,9 prosenttia vuodesta 2022. Matkustajien määrä Helsinki-Vantaalla oli 70,0 prosenttia vuoden 2019 matkustajamäärästä, mikä on edelleen alle Euroopan muiden keskeisten lentoasemien keskiarvon. Vaihtomatkustajien osuus Helsinki-Vantaan matkustajista vuonna 2023 oli 31,4 prosenttia (2022: 29,3 %, 2019; 38,3 %). Finavian taloudelliseen menestykseen Helsinki-Vantaan vaihtomatkustajamäärällä on merkittävä vaikutus.

Lentoasemaverkostoliiketoimintaan kuuluu 19 lentoasemaa. Vuonna 2023 verkostoliiketoiminnan toiminta jäi tappiolliseksi vähäisten matkustajamäärien vuoksi. Aiemmin Helsinki-Vantaan lentoaseman matkustajaperusteisilla tuotoilla pystyttiin rahoittamaan verkostoperiaatteen mukaisesti useiden alueellisten lentoasemien toimintaa.

Vuoden 2024 näkymät

Yhtiö arvioi vuoden 2024 liikevaihdon olevan vuotta 2023 korkeampi, mikä perustuu nykyiseen näkemykseen lentoliikenteen kehityksestä. Liiketuloksen arvioidaan olevan vuoden 2023 tasoa korkeampi.

Venäjän Ukrainaan käynnistämän hyökkäyssodan sekä sitä seuranneen Venäjän ilmatilan käyttökiellon vuoksi liikenteen kehittyminen vuoden 2019 tasolle vie vuosia. Talouskehitys vaikuttaa sekä yritysten päätöksiin liikematkustamisesta että kuluttajien matkustushalukkuuteen. Tämä voi pitkällä aikavälillä hidastaa lentoliikenteen kehitystä.

JAA