Päämainos
Fingrid varoittaa ensi talvena uhkaavasta sähköpulasta
21.09. 06:21

Fingrid varoittaa ensi talvena uhkaavasta sähköpulasta

Tuontisähköä ei Ruotsista saada Ringhals 4 -ydinvoimayksikön tammikuulle yltävän huoltokatkon vuoksi.

21.09.2022
Teksti Esko Lukkari

Fingrid varoittaa Suomea ensi talvena mahdollisesti uhkaavasta sähköpulasta. Syynä on Ruotista saatavan tuontisähkön mahdollinen laskeminen. Suurten epävarmuuksien seurauksena suomalaisten on syytä varautua tulevana talvena mahdollisen sähköpulan aiheuttamiin sähkökatkoihin.

Fingrid tiedotti asiasta 19.9.

Fingridin mukaan tuonnin saatavuus Etelä-Ruotsista on heikentynyt, koska Ringhals 4 -ydinvoimayksikön huollon on ilmoitettu pitkittyvän tammikuun loppuun saakka. Tämän vuoksi Ruotsin kantaverkkoyhtiö Svenska kraftnät on varoittanut, että Etelä-Ruotsissa riski sähkökatkoille on kasvanut.

Suomen kantaverkkoyhtiö on päivittänyt arviotaan tulevan talven sähkön riittävyydestä Energiaviraston tehoreservipäätöksen ja Etelä-Ruotsin muuttuneen tehotilanteen myötä. Muutoin tilanne on pääosin pysynyt samana, sillä sota Euroopassa jatkuu ja energiamarkkinoiden poikkeuksellinen tilanne jatkuu edelleen aiheuttaen sähkön saatavuuteen liittyviä epävarmuuksia.

Tehoreserviä ei saatukaan

Päivitetty arviossa kotimaan tehotase pysyy samana kuin Fingridin ensimmäisessä 22.8.2022. julkaistussa arviossa. Energiavirasto keskeytti viime viikolla- yksi saatu tarjous hylättiin - tehoreservin hankinnan, jonka kapasiteetiksi arvioitiin aiemmin 600 megawattia. Vastaavasti kotimaan markkinaehtoisen kapasiteetin arvioidaan kasvavan noin 600 megawattia, sillä viime tehoreservikauteen osallistuneita voimalaitoksia siirtyy markkinoille. Esimerkiksi Fortum valmistelee Meri-Porin voimalaitosta kaupalliseen käyttöön.

Huippukulutustilanteissa kulutuksen jousto korkeiden hintojen aikaan edesauttaa sähköjärjestelmän ylläpitoa, mutta häiriöt sähkön tuotantolaitoksissa tai sähkönsiirtoyhteyksissä voivat vaikuttaa sähkön riittävyyteen. Kireä pakkasjakso, joka koettelisi Suomea ja muita Itämeren alueen maita samanaikaisesti aiheuttaisi vaikean tilanteen. Tällöin sähkönkulutus on korkealla tasolla, ja tuontisähkön saatavuus voi vaarantua.

Suomi on Fingridin mukaan kulutushuippujen aikaan arkipäivien aamuina ja alkuiltoina eniten tuontisähkön varassa. Vähentämällä sähkön kulutusta kalliilla huipputunneilla ja siirtämällä sitä erityisesti yöaikaan voidaan vähentää tuontisähköä, mikä vähentää sähköpulan riskiä. Esimerkiksi viiden prosentin leikkauksella huippukulutus laskisi noin 700 megawattia.

JAA