Päämainos
Fintraffic pilotoi liikennevalojen ja autojen yhteistyötä
13.02. 08:51

Fintraffic pilotoi liikennevalojen ja autojen yhteistyötä

Vuonna 2027 liikennevaloista halutaan saada dataa suoraan ajoneuvoihin.

13.02.2024
Teksti Esko Lukkari

Liikennevalojen ja ajoneuvojen välistä tiedonvaihtoa on pilotoitu onnistuneesti ensimmäistä kertaa Suomessa EU-standardeilla. Jatkossa autoilija voi saada  autoonsa etukäteistietoa liikennevalojen tilanteesta. 

Tulevaisuudessa tieliikenteen poikkeavista olosuhteista, kuten onnettomuuksista, ruuhkista, säätilasta ja tietyömaista, voidaan lähettää varoituksia tai tiedotteita suoraan autoihin älykkäiden liikennejärjestelmien ansiosta. 

Fintraffic tiedotti pilotista 2.2.

Fintrafficin tieliikenteenohjaus on pilotoinut nyt liikennevaloissa ensikertaa älykkäiden liikennevalojen ja ajoneuvojen välistä tiedonvaihtoa.  

Dataa suoraan ajoneuvoihin

Tavoitteena on, että liikennevaloista tieto siirtyy suoraan ajoneuvoihin, auton navigaattoreihin tai muihin päätelaitteisiin, jolloin autoilija saa etukäteistietoa lähestyvien liikennevalojen tilanteesta, onnettomuuksista, ruuhkista, säätilasta ja tietyömaista.

Tampereen kaupungin kanssa toteutettu juuri päättynyt kehityspilotti on osoittanut, että Suomen liikennevalojen tekniset järjestelmät ja toimintaperiaatteet tukevat hyvin Euroopan laajuisia standardeja sekä mahdollistavat uuden teknologian käyttöönoton.

"Pilotti on osoittanut, että voimme Suomessa hyödyntää liikennevalojen ja ajoneuvojen väliseen tiedonsiirtoon pitkälti jo olemassa olevaa laitekantaamme. Olemme päässeet myös testaamaan itse tiedonvaihtoa todellisissa liikennetilanteissa, ja kokemukset ovat olleet hyvinkin positiivisia. Meillä on siis hyvä pohja älyliikennejärjestelmien jatkokehittämiseksi, jotta liikennevalot tuottaisivat jatkossa autoilijoille syötettä esimerkiksi siitä, miten liikennevaloja kannattaa lähestyä, jotta ajotapa olisi mahdollisimman taloudellinen ja vähäpäästöinen", sanoo tiedotteessa yksikön päällikkö Olli Rossi Fintrafficin tieliikenteenohjauksesta.

Hyötyä joukkoliikenteelle

Pilotissa selvitettiin, miten liikennevalolaitteista saadaan tuotettua standardoitua dataa yhteiseen tiedonvaihtoalustaan sekä miten älyliikennejärjestelmää tulisi hallinnoida.

"Saimme pilotista olennaista tietoa uusien teknisten ratkaisujen edellytyksistä juurikin kaupunkiympäristössä. Kerättyä dataa tullaan hyödyntämään tulevaisuudessa muun muassa joukkoliikenteen matkustajaystävällisempään ja tehokkaampaan liikennöintiin sekä automaattiliikenteen tuleviin tarpeisiin vastaamiseen", summaa projektipäällikkö Mika Kulmala Tampereen kaupungilta.

Kaupunkiseuduilla liikennevalojen hallinnoinnista vastaavat Fintraffic ja kaupungit yhdessä. Jatkossa on selvitettävä, kuinka eri organisaatioiden teknologiat ja toimintamallit sovitetaan kehityshankkeen jälkeen 

tuotantoympäristössä, jotta data liikkuu kaikista liikennevaloista samalla tavalla yhteiseen järjestelmään. 

Käytäntöön jo vuonna 2027

Tavoitteena on, että jo vuonna 2027 liikennevaloista saataisiin tuotettua laajasti standardoitua dataa suoraan ajoneuvoihin.

Tampereen liikennevalopilotissa on ollut mukana 12 eri liikennevaloliittymää, joista dataa on kerätty. Selvitystyötä tehtiin esimerkiksi testaamalla datan välityksen eri teknologioita ja selkeyttämällä kokonaisuuden teknistä ja toiminnallista arkkitehtuuria. Pilotissa liikennevaloihin asennettiin jonkin verran fyysisiä lisälaitteita, mutta pitkälti työ keskittyi uuden teknologian käyttöönottoon sekä nykyisten laitteiden uudelleenkonfigurointiin ja ohjelmointiin.

Yhteistoiminnallisten älyliikennejärjestelmien kehittäminen on osa Fintrafficin kehittyvän liikenteen strategiaa, jossa Suomeen tavoitellaan maailman sujuvinta, turvallisinta ja ympäristöystävällisintä liikennettä. Fintraffic on määrittänyt pilotin tulosten pohjalta omat sisäiset vaatimusmäärittelynsä, joita käytetään jatkossa uutta liikennevalolaitteistoa tilattaessa. Uusissa laitteissa on huomioitu ennakoiden mahdollisuus kytkeä ne saumattomasti osaksi ns. C-ITS-järjestelmiä, mikä tukee sujuvampaa siirtymistä yhteistoiminnallisten älyliikennejärjestelmien käyttöön tulevaisuudessa.

Liikennevalojen ja ajoneuvojen väliseen tiedonsiirtoon keskittynyt kehitysprojekti oli osa EU-rahoitteista NordicWay3 -hanketta, jonka aikana rakennettiin tieliikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden kannalta tärkeän datan yhteen kokoava tiedonvaihtoalusta. C-ITS eli Cooperative Intelligent Transport System on vuorovaikutteinen ja älykäs liikennejärjestelmä, joka yhdistää ajoneuvot liikenteen infrastruktuuriin ja toisiinsa.

JAA