Päämainos
Fortum käynnistää Näsijärven nollakuituhankkeen
15.09. 06:38

Fortum käynnistää Näsijärven nollakuituhankkeen

Järvessä on 35 hehtaarin alueella nollakuitua paksuimmillaan yli 10 metriä.

15.09.2023
Teksti Esko Lukkari

Fortum aikoo käynnistää Tampereen Näsijärven ns. nollakuidun nostot. Alkuvuodesta 2023 Tampereen kaupunki valitsi Fortum Recycling & Wasten kumppaniksi toteuttamaan nollakuiduksi kutsutun puukuidun poistoa Näsijärvestä.

Nollakuitu on selluteollisuudesta ylijäänyttä puuainesta, jota on Hiedanrannan - Niemenrannan vesialueella arviolta 1,5 miljoonaa kuutiota noin 35 hehtaarin alueella ja paksuimmillaan yli 10 metriä. Kuitu on päätynyt vesistöön alueella aiemmin toimineen metsäteollisuuden päästöinä.

Fortum tiedotti asiasta 11.9.

Ruoppauksen koevaihe ensin

Hankkeen näytteenotto-, suunnittelu- ja luvitusvaihe etenee vuoden 2023 aikana ja tavoitteena on aloittaa varsinaiset kunnostustyöt loppuvuodesta 2024.

Seuraavaksi nollakuidun poistoprojekti etenee ruoppauksen koevaiheeseen. Käytännössä koevaihe tarkoittaa muun muassa alueella tehtäviä näytteenottoja, koeruoppauksia, kaasu- ja lämpötilamittauksia, sedimenttinäytteiden kairauksia ja alueen luotausta sekä nollakuidun kuivauskokeita.

Lähtökohtaisesti koetoiminnan ei pitäisi vaikuttaa alueen asukkaisiin. Vesistössä liikkuu koevaiheen aikana yksittäisiä ruoppaus- ja venekalustoja koealueella. Vähäiset hetkelliset hajuhaitat koetoiminnasta ovat mahdollisia.

Projektin aikana Fortumin tavoitteena on uusiokäyttää mahdollisimman paljon vesistöstä kerättyjä kuituja. Sellupohjaiset kuidut tullaan hyödyntämään polttoaineen tekemisessä, sekä mahdollisesti myös maanrakennuksessa.

JAA