Päämainos
Fortum purkaa Metsä Groupin Kemin vanhan sellutehtaan
01.02. 09:23

Fortum purkaa Metsä Groupin Kemin vanhan sellutehtaan

Metallinkierrätyskonsepti on mittakaavassaan iso ja se tuo merkittäviä kustannussäästöjä.

01.02.2024
Teksti Esko Lukkari

Fortum Recycling & Waste ja Metsä Group ovat sopineet Kemin käytöstä poistuneen sellutehtaan purkamisesta.

Fortum Recycling & Waste toimii purkuhankkeen päätoteuttajana ja käsittelee ja kierrättää purettavan kohteen materiaalit uusiokäyttöön. Rakennuspurkutyömaan vahvuus tulee olemaan suurimmillaan noin 50 henkilöä.

Fortum tiedotti hankkeesta 25.1.

Metsä Groupin Kemin vanhan sellutehtaan toiminta päättyi syksyllä 2023 uuden biotuotetehtaan aloittamisen myötä. Vanhan tehtaan purkuvalmistelu aloitettiin heti sen alasajon jälkeen. Purku alkaa vuoden 2024 alussa ja valmistuu vuoden 2025 loppuun mennessä.

Kaikelle haetaan uusiokäyttöä

Purettavan tehtaan koneet ja laitteet kierrätetään uusiokäyttöön eri metalleina, ja puretut betonit ja tiilet murskataan hyödynnettäväksi tehdasalueella uusiokäytössä. Purkuhankkeessa metallinlajittelua tehostetaan siten, että materiaalit saadaan purkutyömaalta suoraan terästehtaalle jatkokäsittelyyn ilman välikäsiä. Metallinkierrätyskonsepti on mittakaavassaan ainutlaatuinen ja sillä saadaan merkittäviä kustannussäästöjä sekä ympäristövaikutuksia.

Fortum Recycling & Waste on toteuttanut viime vuosina useita merkittäviä purkuprojekteja Pohjoismaissa mukaan lukien Inkoon hiilivoimalaitoksen, Tikkurilan vanhan vesitornin, Kemiran Vaasan tehtaan sekä Kvarnsvedenin paperitehtaan purkuprojektit.

Purkuprojekteissa keskeisintä on purkutyömaan turvallinen toteutus, tehokas materiaalinkierrätys sekä haitta-aineiden asiantuntemus. Purkuhankkeet ovat merkittävä osa materiaalien, erityisesti metallien, kiertotaloutta Suomessa. Fortum Recycling & Waste tarjoaa palveluita rakennus- ja purkuhankkeiden lisäksi pilaantuneiden maiden kunnostukseen, vesien käsittelyyn sekä jätteiden kierrätykseen.

JAA