Päämainos

Fortumille vetytuotannon pilottilaitos Loviisaan

Kalla-koelaitos toimii vuosina 2025–2028 ja se pilotoi suurempien laitosten rakentamista.

10.05.2024
Teksti Esko Lukkari

Fortum rakentaa vedyntuotannon koelaitoksen Loviisaan. Laitos sijoitetaan Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen lähellä sijaitsevalle Kallan alueelle Fortumin omistamalle tontille. 

Kalla- koelaitoksen rakentaminen alkaa kesällä 2024 ja se on tarkoitus ottaa käyttöön loppuvuodesta 2025.  

Fortum tiedotti hankkeestaan 7.5.

Vetyä tuotetaan elektrolyysereillä, eli pilkkomalla vesi vedyksi ja hapeksi sähkövirran avulla, noin kahden megawatin kapasiteetilla valtakunnan sähköverkosta ja käyttämällä Loviisan talousvettä. 

Laitoksen yhteyteen rakennetaan täyttöasema, josta vetyä kuljetetaan teollisuusasiakkaille. Koelaitos rahoitetaan Fortumin tutkimus- ja kehitysvaroista ja suunnittelutyö tehdään pääosin Fortumilla.

Kalla-koelaitoksen on tarkoitus olla käytössä noin kaksi vuotta aikavälillä 2025–2028. Sen koko tutkimus- ja kehityspanos on noin 17 miljoonaa euroa. Fortum aikoo tutkia vetyä vaiheittain pienen mittakaavan hankkeissa Pohjoismaissa.

Tietoa suurempien laitosten varalle

”Vedyntuotannon testaaminen Kalla-koelaitoksella megawattiluokassa antaa arvokasta tietoa  suurempien laitosten suunnittelun ja vihreän vedyn ja vetyjohdannaisten liiketoimintamahdollisuuksista. Pilotointihanke on ensimmäinen askel kohti mahdollisia tulevaisuuden hankkeita ja investointeja. Meillä on useita muitakin vetyyn liittyviä selvityksiä käynnissä, joihin osallistuu myös asiakkaita ja kumppaneita eri teollisuuden aloilta”, sanoo tiedotteessa Fortumin P2X-liiketoiminnasta vastaava Satu Sipola.

Puhtaalla sähköllä tuotetulla vedyllä voidaan korvata fossiilisten polttoaineiden ja raaka-aineiden käyttö monilla teollisuudenaloilla kuten teräksen tai lannoitteiden valmistuksessa. Vety on kemiallisten ominaisuuksiensa ansiosta monipuolinen: se voi olla itsessään energiankantaja, korvata fossiilista hiiltä teräksen ja raudan tuotannossa ja toimia kestävinä polttoaineina.

”Haluamme edistää puhtaan vedyn hyödyntämistä Pohjoismaissa yhdessä asiakkaidemme kanssa, ja teemme tiivistä tutkimusyhteistyötä muun muassa metsä-, teräs- ja kemianteollisuuden sekä liikenteen alan yritysten kanssa,” Sipola sanoo.

JAA