Päämainos

Gasum irtisanoi Gazpromin putkikaasusopimuksen

Gasum jatkaa kuitenkin LNG-hankintasopimustaan Gazprom Exportin kanssa.

26.05.2023
Teksti Esko Lukkari

Gasum on irtisanonut Gasumin ja Gazprom Exportin välisen putkikaasun hankintasopimuksen. Sen sijaan Gasumin pitkäaikainen LNG-hankintasopimus Gazprom Exportin kanssa on edelleen voimassa.

Gasumilla on ollut venäläisen Gazprom Exportin kanssa pitkäaikainen putkimaakaasun hankintasopimus. Huhtikuussa 2022 Gazprom Export esitti Gasumille vaatimuksen, jonka mukaan hankintasopimuksessa sovitut maksut tulisi jatkossa maksaa eurojen sijaan ruplissa.

Gasum ei ruplamaksua hyväksynyt. Lisäksi yhtiöillä oli merkittävää erimielisyyttä muista sopimuksen perusteella esitetyistä vaatimuksista. Siksi Gasum vei hankintasopimukseen liittyvät erimielisyydet ratkaistavaksi sopimuksen mukaiseen välimiesmenettelyyn.

Gasum tiedotti asiasta 22.5.

Ruplilla ei tarvinnut kaasua maksaa

Marraskuussa 2022 välimiesoikeus antoi asiassa ratkaisun. Ratkaisun mukaan Gasum ei ollut velvollinen maksamaan ruplissa eikä ehdotetulla maksujärjestelyllä. Lisäksi välimiesoikeus määräsi Gasumin ja Gazprom Exportin jatkamaan kahdenvälisiä sopimusneuvotteluja tilanteen ratkaisemiseksi.

Gasumin ja Gazprom Exportin neuvottelut ovat nyt päättyneet. Osapuolet eivät kyenneet ratkaisemaan tilannetta välimiesoikeuden asettamassa ajassa, ja Gasum on siksi 22. toukokuuta 2023 irtisanonut Gasumin ja Gazprom Exportin välisen pitkäaikaisen putkimaakaasun hankintasopimuksen.

Osapuolet jatkavat sopimuksen päättämiseen liittyvien yksityiskohtien viimeistelyä. Gasum ei kommentoi näitä sopimuksen päättämiseen liittyviä yksityiskohtia.

Gazprom Export keskeytti putkimaakaasutoimitukset Gasumille toukokuussa 2022, eikä Venäjältä ole sen jälkeen toimitettu putkimaakaasua. Irtisanominen koskee ainoastaan putkimaakaasun hankintasopimusta. Gasumin pitkäaikainen LNG-hankintasopimus Gazprom Exportin kanssa on edelleen voimassa.

JAA

LUETUIMMAT