Päämainos
Gasum laajentaa Riihimäen biokaasulaitosta
12.02. 12:36

Gasum laajentaa Riihimäen biokaasulaitosta

Laitos tuottaa vuosittain noin 45 gigawattituntia (GWh) biometaania teollisuudelle ja liikenteelle.

12.02.2024
Teksti Esko Lukkari

Gasum investoi 7,5 miljoonaa euroa Riihimäen biokaasulaitoksensa laajentamiseen. Biokaasulaitoksella aloitetaan merkittävä mädätteen käsittelyyn keskittyvä uudistus tuotannon tehostamiseksi.

Tavoitteena on saada laajennus käyttöön toukokuuhun 2025 mennessä. Hanke on saanut investointiin ympäristöministeriöltä 40 prosentin avustuksen

Vuodesta 2016 toiminut laitos tuottaa vuosittain noin 45 gigawattituntia (GWh) biometaania kaasunsiirtoverkkoon teollisuudelle ja liikenteelle.

Gasum tiedotti asiasta 8.2.

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa edistyksellinen haihdutusjärjestelmä, joka poistaa nestettä tehokkaammin biokaasun tuotannossa syntyvästä mädätteestä. Tämä lisäys prosessiin tehostaa toimintaa ja mahdollistaa typen talteenoton arvokkaan ammoniakkiveden muodossa.

"Laitos käsittelee pääasiassa biojätettä, puhdistamolietettä ja teollisuuden sivuvirtoja, ja syntyvä mädätysjäännös on perinteisesti hyödynnetty maataloudessa tarjoten viljelylle välttämättömiä ravinteita lannoitteina. Mädätteen hyödyntäminen on kuitenkin kohdannut haasteita hiljattain uudistuneen lannoitesääntelyn vuoksi", sanoo tiedotteessa Gasumin Head of Renewable Gas Ari Suomilammi.

Uutta tekniikkaa otetaan käyttöön

Investointi sisältää haihduttimen ylimääräisen veden poistamiseksi ja käänteisosmoosijärjestelmän arvokkaiden ravinteiden erottamiseksi ja talteenottamiseksi mädätteestä. Sen tuote on multaa muistuttava kiinteä mädätysjäännös, joka soveltuu maatalouskäyttöön sekä maisemointiin. Paksua ravinnetiivistettä voidaan hyödyntää myös lannoitteina ja ammoniakkivettä teollisissa prosesseissa.

Päästövähennyksiin liittyen investointiin kuuluu orgaanista typpeä sisältävän ammoniakkiliuoksen tuotanto, jolla korvataan fossiilista alkuperää olevaa typpeä, erityisesti ureaa. Sen käyttö on tärkeää hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Se auttaa vähentämään noin 1 000 tonnia päästöjä vuosittain verrattuna tavallisen urean valmistukseen.

"Noin 40 000 tonnin vuosittainen vedenpoisto vähentää merkittävästi kuljetuskustannuksia ja niihin liittyviä päästöjä, jolloin vuodessa vähenee tuhannen rekkakuorman tarve. Tämä paitsi edistää ekologista kestävyyttä myös parantaa laitoksen taloudellista kannattavuutta",Suomilammi sanoo.

JAA