Päämainos
Gasumin tulos heikkeni vielä alkuvuodesta
12.05. 10:13

Gasumin tulos heikkeni vielä alkuvuodesta

Konsernin toimitusjohtaja Mika Wiljanen näkee jo merkkejä kaasun kysynnän elpymisestä.

12.05.2023
Teksti Esko Lukkari

Gasum-konsernin liikevaihto laski tammi-maaliskuussa 40 prosenttia ja oli 455,6 (758,0) miljoonaa euroa. Liiketulos (EBIT) oli -19,3 (-11,3) miljoonaa euroa tappiollinen. Vertailukelpoinen liiketulos (EBIT) oli -11,3 (5,5) miljoonaa euroa.

Konserni petrasi selvästi omavaraisuusastettaan, joka oli 29,9 (18,0) prosenttia. Konsernin korolliset nettovelat vähenivät vuosineljänneksellä 158,2 miljoonaan euroon.

Myyntivolyymi laski vuoden 2022 ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna 45 prosenttia 3,3 (6,0) TWh:iin. 

Toimitusjohtaja Mika Wiljasen mukaan energiasektorin toimintaympäristö alkoi kuitenkin vakautua vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Hurja myllerrys takanapäin

”Tämä oli tervetullut kehityssuunta edellisvuoden hurjan myllerryksen jälkeen. Vuoden 2022 ennätyskorkeat kaasun hinnat saivat useat asiakkaat vaihtamaan halvempiin ja saastuttavampiin polttoaineisiin, mutta moni on ottanut kaasun taas uudestaan käyttöön vuoden 2023 ensimmäisellä vuosineljänneksellä”, hän sanoo 3.5. julkaistussa osavuosikatsauksen tiedotteessaan. 

Kaasulla on Wiljasen mukaan yhä lyhyellä aikavälillä suurin ja nopein potentiaali hiilidioksidipäästövähennyksiin niin maa- ja meriliikenteessä kuin teollisuuden prosesseissakin. 

Vuoden 2023 ensimmäisen vuosineljänneksen alempi hintataso johti kaasun myyntivolyymien kasvuun edellisvuoden romahduksesta. Asiakkaat ovat hänen mukaansa volyymien kasvaessa myös alkaneet osoittaa lisääntyvää kiinnostusta kiinteähintaisiin sopimuksiin.

Konsernilla on nyt uusi strategia

Gasum julkisti ensimmäisellä vuosineljänneksellä uuden strategisen tavoitteenaan tuoda vuoteen 2027 mennessä vuosittain markkinoille 7TWh uusiutuvaa kaasua. Tämän tavoitteen saavuttaminen tarkoittaisi yhtiön asiakkaille 1,8miljoonan tonnin hiilidioksidipäästövähennyksiä.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli konsernilla käynnissä kaikkiaan 16 strategista laitoshanketta.

Konsernin uuden suuren biokaasulaitoksen rakennustyöt Ruotsin Götenessä edistyivät vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana suunnitellusti. Gsum avasi Ruotsin Luulajaan uuden tankkausaseman, joka auttaa yhtiötä vastaamaan kasvavaan asiakaskysyntään Ruotsin pohjoisimmissa osissa. Tankkausasema saatiin Luulajaan Gasumin and Sandahls Logistikyhtiön yhteistyön myötä.

Merenkulkusegmentissä Gasumin liiketoiminta merkittiin Alankomaiden kaupparekisteriin, mikä vahvistaa yhtiön läsnäoloa ja mahdollisuuksia Luoteis-Euroopan bunkrausmarkkinoilla. Gasum liittyi myös SeaFocus Intelligence Hunt-ohjelmaan, jossa se tekee opiskelijoiden kanssa yhteistyötä merenkulun energiankäytön tulevaisuuden kartoittamiseksi.

JAA