Päämainos
Gasumin tulos valahti selvästi miinukselle
15.11. 11:01

Gasumin tulos valahti selvästi miinukselle

Liikevaihto puolittui ja liikevoitto putosi miinukselle putkikaasuvolyymien pudottua.

15.11.2023
Teksti Esko Lukkari

Konsernin liikevaihto pieneni tammi-syyskuussa kaasun markkinahintojen laskun vuoksi 47,7 prosenttia 1025,7 (1959,4) miljoonaan euroon.  

Liiketulos (EBIT) oli -5,4 (119,3) miljoonaa euroa tappiollinen. Oikaistu liiketulos (EBIT) oli -23,5 (42,1) miljoonaa euroa. 

Taseen loppusumma oli 1506,2 (2553,2) miljoonaa euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli vuoden 2023 kolmannen vuosineljänneksen lopussa 34,8 (20,3) prosenttia.

Gasum tiedotti tuloksestaan 9.11.

Gasumin ilonaihe oli, että vakaat markkinahinnat johtivat LNG:n volyymin kysynnän kasvuun merenkulun markkinoilla. Tukloksen ja liikevaihdon kellauttivat sen sijaan putkikaasuvolyymien reipas lasku.  Kaasun hinnat alkoivat kuitenkin tasoittua vuoden kolmannella vuosineljänneksellä

Gasum-konsernin toimitusjohtajan Mika Wiljasen mukaan putkimaakaasun volyymit olivat vaatimattomia, mutta nesteytetyn maakaasun (LNG) volyymit kehittyivät myönteisesti meriliikenteessä, kun LNG:n hintataso pysyi suotuisana koko vuosineljänneksen ajan. 

Konsernin liikevaihto vuoden 2023 kolmella ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 1025,7 miljoonaa euroa, liiketulos 5,4 miljoonaa euroa ja oikaistu liiketulos 23,5 miljoonaa euroa. 

Vaikea aika jatkuu ensi vuodellakin

”Markkinoiden vakaudesta ja meriliikenteen LNG-markkinoiden volyymien myönteisestä kehityksestä huolimatta Gasumin tulosta rasittivat yhä kulut, jotka johtuivat markkinoiden myllerryksestä sekä toiminnan sopeuttamisesta energiaympäristön muutoksiin vuonna 2022. Näiden kustannusten odotetaan pienenemisestään huolimatta rasittavan Gasumin tulosta vuoden 2024 ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun saakka”, hän sanoo tiedotteessa. 

Kolmannen vuosineljänneksen jälkeen Suomen ja Viron välisessä Balticconnector-kaasuputkessa ilmeni vuoto, joka keskeytti kaasun virtauksen putkessa. Putkikaasutoimitusten keskeytymisellä ei ole välittömiä vaikutuksia Gasumin kyvylle palvella maakaasuasiakkaitaan, mutta siitä aiheutuu epävarmuutta koskien tulevaa talvikautta. Gasum rakentaa parhaillaan toimitus- ja logistiikkaketjuaan uudelleen vastatakseen asiakkaidensa maakaasukysyntään.  

Wiljasn mukaan Gasum käynnisti kolmen olemassa olevan biokaasulaitoksen laajennukset Suomessa ja Ruotsissa. Työt Vehmaalla edistyivät hyvin ja laitos saataneen käyttöön tämän vuoden joulukuussa. Oulussa työt käynnistyvät näillä näkymin vuoden 2024 alussa ja Ruotsin Örebrossa myöhemmin keväällä.  

Ruotsin Göteneen nousevan uuden biokaasulaitoksen rakennustyöt etenevät suunnitellusti. Laitoksen kolme pääreaktoria, biomassan ja biolannoitteen varastointisäiliöt sekä teknisten rakennusten rungot ovat jo pystyssä ja laitosalueen infrastruktuuri on valmistunut.  

Gasum vahvistuu Ruotsissa

Gasum hankki enemmistöosuuden ruotsalaisesta biokaasua jalostavasta Liquidgas Biofuel Genesis AByhtiöstä. Liquidgas Biofuel Genesis omistaa eteläisen Ruotsin Helsingborgissa sijaitsevan biokaasun jalostuslaitoksen ja vastaa sen operoinnista. Laitos tuottaa vuosittain noin 80 gigawattituntia (GWh) jalostettua biokaasua. 

Gasum solmi ensimmäisen fuel switch sopimuksemme. Se tarkoittaa, että optimoimme energianhankinnan asiakkaamme puolesta vaihtamalla kaasun ja sähkön käytön välillä energian päivä- tai jopa tuntikohtaisten markkinahintojen mukaan. 

Riippumaton arvioija CICERO Shades of Green luokitteli Gasumin biokaasuliiketoiminnan vihreiden lainojen viitekehyksen parhaalle mahdolliselle eli Dark Greentasolle. Arvioinnissa todettuja yhtiön vahvuuksia ovat jätteiden käyttö raaka-aineena ja kiertotalouden edistäminen. 

”Avasimme vuoden kolmannella vuosineljänneksellä kaksi uutta tankkausasemaa, yhden Ruotsissa ja toisen Suomessa, ja LNG-bunkrausalus Kairos palasi Gasumin käyttöön oltuaan jonkin aikaa jälleenvuokrattuna. Kaikki tämä auttaa meitä palvelemaan asiakkaitamme tehokkaammin, kun LNG:n ja biokaasun kysyntä kasvaa”, Wiljanen sanoo.

JAA