Päämainos
Helsingin päästöt eivät laske odotetusti – liikenne syyniin
15.08. 06:55

Helsingin päästöt eivät laske odotetusti – liikenne syyniin

HSY:n päästölaskennan mukaan Helsingin kaupungin päästöt pysyivät vuonna 2021 edellisen vuoden tasolla.

15.08.2022
Teksti Ilmari Tuomivaara kuvat Janne Hirvonen / Helsinki Partners

HSY:n selvityksen mukaan muun muassa liikenteen päästöjen osalta asetettuihin päästövähennystavoitteisiin ei monelta osin ole päästy eikä päästä nykyisillä toimenpiteillä, Helsingin kaupungin tiedotteessa 12.8. kerrotaan.

Hiilineutraali Helsinki -ohjelmaa päivitetään

Hiilineutraali Helsinki -ohjelman toteuttaminen päästövähennysten saavuttamiseksi aloitettiin vuonna 2018. Nyt ohjelmaa päivitetään uuden kaupunkistrategian linjausten mukaisesti niin, että se vastaa vuoteen 2030 aikaistettuun hiilineutraaliustavoitteeseen sekä haastavaan päästötilanteeseen. Helsingin kaupunginhallitus käsittelee ehdotusta ohjelman päivityksestä kokouksessaan 15.8.2022.

Päivitetyssä ohjelmassa esitetään muun muassa, että kaupunki selvittää tarkemmin, mitkä ovat sen omassa päätösvallassa olevat vaikuttavimmat liikenteen päästövähennyskeinot.

”Päästökehitys on oikeansuuntaista, mutta aivan liian hidasta. Jotta tavoitteisiin päästään, toimia pitää tehdä vaikuttavammin ja määrätietoisemmin. Kaupunki on sitoutunut ilmastotavoitteisiin vahvasti ja ne otetaan tosissaan. Nyt pitää uskaltaa asettaa etusijalle vaikuttavat toimet”, päästövähennysohjelman johtaja Kaisa-Reeta Koskinen sanoo tiedotteessa.

Vaikuttavuus päivitetyn ohjelman kärkenä

Uudistuksessa hyödynnetään aiemmin opittua: kaupunki on analysoinut jo tehtyjä toimenpiteitä sekä niiden vaikuttavuutta. Analyysin perusteella ohjelman kärkenä ovat nyt nimenomaan tehokkaimmat toimenpiteet, joita ei jo edistetä osana muita kaupungin ohjelmia. Jatkossa toimenpiteitä päivitetään vuosittain osana talousarvioprosessia, mikä mahdollistaa nopeamman reagoinnin muuttuviin olosuhteisiin.

Liikenteen toimenpiteiden ohella vuodelle 2022 ehdotettuja toimenpiteitä ovat muun muassa kaupungin toimitilojen ilmanvaihdon säätäminen tarpeenmukaiseksi, vähäpäästöisen betonin käyttäminen infrahankkeissa, ulkovalaisimien valonlähteiden vaihtaminen led-valaisimiin ja alueellisten lämmitysratkaisujen kehittäminen.

Kaupunki on jo tähänastisen Hiilineutraali Helsinki -ohjelman puitteissa edistänyt merkittävästi muun muassa rakennusten energiatehokkuutta, ja työtä jatketaan. Kaupungin uudet ja peruskorjattavat palvelurakennukset rakennetaan energiatehokkaiksi, ja rakennushankkeissa edistetään maalämpö- ja aurinkoenergian käyttöä. Kun kaupunki kaavoittaa ja luovuttaa tontteja asuinkerrostalojen rakentamiseen, taloilta edellytetään A-energialuokkaa. Kaupunki on ryhtynyt tarjoamaan taloyhtiöille myös ilmaista neuvontaa energiaremonttien edistämiseen.

Tavoitteena 80 prosentin pudotus vuodesta 1990

Hiilineutraali Helsinki -ohjelman tavoitteena on saada vertailuvuoden 1990 suorista päästöistä vähintään 80prosenttia vähennettyä vuoteen 2030 mennessä, ja loput, enintään 20prosenttia, voidaan kompensoida.

Vuoteen 2021 mennessä päästövähenemä oli 33 prosenttia. Hiilineutraaliuden saavuttaakseen kaupunki tarvitsee Hiilineutraali Helsinki -ohjelman lisäksi myös muiden toimijoiden ponnistuksia, joista keskeisissä rooleissa ovat esimerkiksi Helen Oy:n polttoaineratkaisut sekä liikkumistottumusten muutokset.

JAA

LUETUIMMAT