Päämainos
Helsingin sataman Länsiprojektiin valittu uusia konsultteja
22.11. 09:31

Helsingin sataman Länsiprojektiin valittu uusia konsultteja

Sweco PM Oy:lla on iso rooli projektissa, mutta Boost Brothers Oy vastaa kustannustenhallinnasta.

22.11.2023
Teksti Esko Lukkari

Helsingin Sataman kehittämisohjelman Länsiprojektiin on valittu konsulttitoimistot vastaamaan neljästä kokonaisuudesta.

Konsultit vastaavat projektinjohdon, kustannustenhallinnan, riskienhallinnan sekä ympäristönasiantuntijan tehtävistä.

Projektijohdon konsultiksi sataman Länsiprojektiin on valittu Sweco PM Oy, kustannustenhallinnan konsultiksi Boost Brothers Oy, riskienhallinnan konsultiksi Ramboll CM Oy ja ympäristöasiantuntijaksi Ramboll Finland Oy.

Helsingin Satama tiedotti valinnoista 16.11.

Helsingin Sataman kehittämisohjelman Länsiprojekti koostuu uudistuksista Länsisatamassa sekä satamatunnelin rakentamisesta. Projektin tavoitteena on satamatoimintojen uudistaminen, kaupunkikehityksen mahdollistaminen Helsingin keskustassa sekä liikenteen sujuvoittaminen Länsi-Helsingissä ja keskustassa.

Sataman toimittava projektin aikanakin

”Länsiprojekti on vaativa kokonaisuus, jossa jo olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen suunnitellaan ja rakennetaan uutta satama-aluetta ja kaupunkitilaa. Käytännön työt edellyttävät siksi paitsi huolellista suunnittelua, myös tarkkaa valvontaa ja ohjausta paikan päällä. Sataman normaalin toiminnan täytyy myös voida jatkua yhtä aikaa rakentamisen kanssa”, sanoo tiedotteessa Helsingin Sataman Länsiprojektin johtaja Ari Parviainen.

Projektinjohdon konsultiksi valittu Sweco PM Oy vastaa yhdessä Helsingin Sataman kanssa Länsiprojektin yleishallinnosta, aikataulusta ja vaiheistuksesta. Sweco PM Oy myös koordinoi ja valmistelee ohjelman investointiesitykset. Lisäksi Sweco PM Oy tuottaa tilannekuvaa ja raportteja Länsiprojektin etenemisestä ja rakennuttajakonsulttien yhteistyön koordinoinnista.

”Länsiprojekti on erittäin mielenkiintoinen hanke, jossa pystymme hyödyntämään laajaa kokemustamme suurista ja haastavista hankkeista vaativassa kaupunkiympäristössä, sanoo Swecon Projektinjohto ja rakennuttaminen -toimialan yksikönjohtaja Jaakko Naamanka.

Rahankäytön valvonta Boost Brothers Oy:llä

Kustannustenhallinnan konsultiksi valittiin Boost Brothers Oy. Sen tehtäviin kuuluu Länsiprojektin budjetoinnin ja kustannusseurannan toteuttaminen yhteistyössä Helsingin Sataman kanssa. Lisäksi Boost Brothers Oy tuottaa Helsingin Sataman johdon ja hallinnon tarpeisiin tarvittavat kustannushallinnan dokumentit kuten budjetit ja seurantaraportit.

Riskienhallintakonsultiksi valittu Ramboll CM Oy järjestää Länsiprojektin projektikokonaisuuden riskienhallinnan yhteistyössä Helsingin Sataman kanssa. Tehtävät koostuvat riskien- ja mahdollisuuksien hallinnan toimintasuunnitelman laadinnasta ja sen toteutuksen koordinoinnista sekä riskienhallinnan tilannekuvan seurannasta ja raportoinnista. Riskienhallinnan työkaluna Länsiprojektissa käytetään RamRiskiä.

Ympäristöasiantuntijaksi valittu Ramboll Finland Oy vastaa Länsiprojektin ympäristökysymyksistä ja koordinoi niiden seurantaa sekä tekee niihin liittyviä asiantuntijatehtäviä kuten selvityksiä ja arviointeja yhteistyössä Helsingin Sataman kestävän kehityksen yksikön kanssa. Ympäristöasiantuntijan keskeisiin tehtäviin kuuluvat lisäksi projektin vaikutusten määrittely alueen kulttuuri- ja viherympäristöihin sekä vaikutusten lieventämistoimenpiteiden suunnittelu.

Koostuu kolmesta eri osaprojektista

Helsingin Sataman kehittämisohjelman Länsiprojekti sisältää kolme osaprojektia: satamatunnelin, joka on Länsisatamasta Länsiväylälle johtava kaksisuuntainen raskaan- ja henkilöautoliikenteen väylä, laituri- ja kenttäalueiden kehittämisen, jonka myötä Länsisataman laiturialuetta laajennetaan ja laitureita uusitaan sekä uuden T1-terminaalirakennuksen, joka korvaa nykyisen purettavan Länsiterminaali 1:n. Uudesta terminaalista muodostetaan palvelukokonaisuus matkustajien lisäksi myös Jätkäsaaren asukkaille ja muille toimijoille.

Sataman kehittämisohjelma on kaupunginhallituksen hyväksymä pitkäaikaissuunnitelma, jonka taustalla on kaupunginvaltuuston päätös satamatoimintojen uudelleenjärjestelyistä ja satama-alueiden maankäytön lähtökohdista Eteläsatamassa, Katajanokalla ja Länsisatamassa.

Kehittämisohjelman osaprojekteista satamatunneli ja laituri- ja kenttäalueiden uudelleenjärjestely ovat suunnittelun osalta osa EU:n rahoittamaa TWINPORT V-hanketta.

JAA