Päämainos
Helsingissä alkaa kantaverkon kaapeliyhteyden rakentaminen
01.02. 07:29

Helsingissä alkaa kantaverkon kaapeliyhteyden rakentaminen

Yhteyden rakentaminen Vantaan Vaaralasta Helsingin Viikkiin alkoi joulukuussa.

01.02.2024
Teksti Esko Lukkari

Helsinkiin tulevan kantaverkon maakaapeliyhteyden rakentaminen alkaa tänä keväänä. Helsingin kaupungin, Helen Sähköverkon ja Fingridin yhteishanke vastaa kasvavaan sähkön kulutukseen pääkaupungissa ja edistää vihreää siirtymää.

Yhteyden rakentaminen Vantaan Vaaralasta Helsingin Viikkiin aloitettiin joulukuussa kaapelireitin ja työmaa-alueiden puuston poistolla. Hanke etenee aikataulussaan ja sen on määrä valmistua vuoden 2026 aikana.

Fingrid tiedotti asiasta 22.1.

Hankkeen osapuolet, Helsingin kaupunki, Helen Sähköverkko ja Fingrid, allekirjoittivat vuonna 2023 yhteistyösopimuksen Helsingin 400 kilovoltin sähkönsiirtoyhteyden toteuttamisesta.

”Hanke on edennyt sovitussa aikataulussa ja budjetissa sekä hyvässä yhteistyössä osapuolien, viranomaisten ja sidosryhmien kanssa”, sanoo tiedotteessa projektijohtaja Risto Ryynänen Fingridiltä.

Laitetoimittajat ulkomaalaisia

Suurimpina urakoitsijoina ja toimittajina ovat sähköasemissa Hitachi Energy Finland Oy, tehomuuntajassa Tamini Trasformatori S.r.l. (Italia), 400 kilovoltin reaktorissa Hyosung Heavy Industries Corporation (Etelä-Korea), kaapelireitin rakentamisessa GRK Suomi Oy ja Lännen Alituspalvelu Oy sekä 400 kilovoltin kaapelissa Demirer Kablo (Turkki).

Lisäksi Vanhankaupungin ja Länsisalmen sähköasemien rakennussuunnittelusta vastaavat Arkkitehtitoimisto Olla Oy ja A-Insinöörit Suunnittelu Oy sekä kaapelireitin rakennuttajakonsulttina ja suunnittelijana jatkaa Ramboll Finland Oy.

400 kilovoltin kaapeliyhteyden on määrä valmistua vuoden 2026 aikana. Se kulkee Vantaan Länsisalmen sähköasemalta Helsingin Viikinrannan energiakortteliin, uudelle Vanhankaupungin sähköasemalle.

Tukee Vihdintien bulevardisointia

”Yhteinen hanke on merkittävä Helen Sähköverkolle, sillä se mahdollistaa meille uusien asiakkaiden liittämisen verkkoomme. Käynnissä oleva Viikinmäen sähköasemaprojekti luo valmiudet liittyä Fingridin 400 kilovoltin Vanhankaupungin sähköasemaan vuonna 2026”, sanoo kehitysjohtaja Markku Hyvärinen Helen Sähköverkolta.

Uusi kaapeliyhteys mahdollistaa läntisen bulevardikaupungin rakentamisen vaatimat sähköverkkojärjestelyt toisella puolen Helsinkiä Vihdintien ja Huopalahdentien ympäristössä. Siellä sijaitsevat 110 kilovoltin suurjännitteiset ilmajohdot voidaan sijoittaa maan alle, kun sähköverkkoa on vahvistettu. Tällöin alueita vapautuu täydennysrakentamista varten.

”Nyt rakennettava maakaapeli sijoittuu suurelta osin viheralueiden alle sekä Viikinrannassa katualueelle, jonka varrelle suunnitellaan uudisrakentamista. Helsingin kaupungin näkökulmasta hanke on tärkeä sekä vihreän energiasiirtymän että kaupunkirakenteen kehittämisen kannalta”, kertoo erityisasiantuntija Pekka Tirkkonen kaupunkiympäristön toimialalta.

JAA