Päämainos
Arkistokuva.
17.06. 13:25

Arkistokuva.

Hiilirajamekanismi lisää Tullin valvontatehtäviä

Tulli määrää seuraamukset, jos maahantuojat laiminlyövät raportointivelvollisuuttaan.

17.06.2024
Teksti Esko Lukkari kuvat Tulli

Hiilirajamekanismissa (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) Suomessa Tullilla on rooli sekä tulliviranomaisena että kansallisena toimivaltaisena viranomaisena, CBAM on EU:n uusi keino ehkäistä hiilivuotoa eli päästöjen ohjautumista EU:n ulkopuolelle.

Tulli tiedotti asiasta 7.6.

EU:n komissio tekee riskiperusteisia tarkastuksia CBAM-rekisteriin. Myös Tulli voi komission ohella tarkastaa valtuutetun CBAM-ilmoittajan vuosi-ilmoituksia riskianalyysien ja tarkastusstrategioiden mukaisesti. Valvontatoimenpiteet alkavat toimeenpanokaudella eli 1.1.2026 alkaen. Tarkastus voi edellyttää käyntiä CBAM-toimijan tiloissa. Näitä tarkastuksia suorittavat Tullin yritystarkastajat.

Tulli voi määrätä seuraamuksia

Tullilla on oikeus saada hiilirajamekanismiasetuksen edellyttämät valvonnan suorittamiseksi välttämättömät tiedot niiltä tuojilta, joita hiilirajamekanismiasetuksen mukaiset velvoitteet koskevat. Tulli myös määrää seuraamukset, jos tuojat laiminlyövät raportointivelvollisuutta tai muita CBAM-tuojia koskevia velvoitteita.

Myös kansallisen CBAM-lainsäädännön kehittäminen jatkuu vielä, ja siinä tullaan huomioimaan hiilirajamekanismiin liittyvien rikosten sääntely.

JAA