Päämainos
Kiina-riskin vähentäminen tuo kysyntää Suomeen
20.09. 06:45

Kiina-riskin vähentäminen tuo kysyntää Suomeen

Taantuman tuleminen näyttää jo varmalta ja samalla geopoliittinen epävarmuus kasvaa.

20.09.2022

Venäjän hyökkäyssota ja sen seurannaisvaikutukset ovat saattamassa Euroopan ja koko maailman talouden jonkinlaiseen kriisiin. Samalla geopoliittisen epävarmuuden merkittävä kasvu on muuttanut kysyntävirtoja.

Vihreän osaamisen kysyntä kasvaa ja läntisen maailman halu vähentää Kiina-riippuvuutta tuo tilauksia myös Suomeen ja yleinen geopoliittinen epävakaus lisää huomattavasti puolustusteollisuuden kysyntää.

Teknologiateollisuus arvioi asiaa verkkosivullaan 6.9.

”Suomalaisella teknologiateollisuudella on ollut uudessa tilanteessa paljon annettavaa. Erityisesti investoinnit vihreämpään energiantuotantoon ja energiatehokkuuden parantamiseen ovat kiihtyneet merkittävästi, mikä on tuonut tilauksia suomalaisille teknologiayrityksille”, sanoo uutisessa johtaja, pääekonomisti Petteri Rautaporras.

Rautaportaan mukaan suomalaisen teknologiateollisuuden toimintaympäristö on kehittynyt niin kuin Teknologiateollisuuden Venäjä-aftermath-selvityksessä keväällä arvioitiin. Nyt syyskuussa tehty päivitys selvitykseen osoitti, että aiempi analyysi on edelleen relevantti.

Kiina-riskiin alettua havahtua

”Myös Kiina-riippuvuuteen on havahduttu toden teolla, ja niin yritykset kuin yhteiskunnat ovat ryhtyneet toimiin riippuvuuden vähentämiseksi. Myös tämä on omiaan lisäämään suomalaistenkin teknologiayritysten kysyntää. Sota ja yleinen epävarmuus kasvattavat lisäksi puolustusteollisuuden kysyntää”, Rautaporras sanoo.

Rautaportaan mukaan talouden kokonaiskuva on kuitenkin heikentynyt merkittävästi viime kuukausina. Vielä keväällä yleinen suhdannetilanne vaikutti hyvältä, vaikka merkkejä käänteestä oli jo ilmassa. Nyt ei voi enää sanoa, että taantuman uhka kasvaa vaan taantuma vaikuttaa väistämättömältä. Ensimmäisiä merkkejä on saatu myös siitä, että globaalisti heikkenevä suhdanne painaa suomalaistenkin teknologiayritysten kysyntää.

”Tällä hetkellä on vielä mahdotonta arvioida tulevan taantuman syvyyttä tai kestoa. Euroopassa paljon riippuu energian saatavuudesta ja hinnasta tulevana talvena. Järisyttävän korkea hintataso yhdistettynä vakaviin saatavuusongelmiin olisi myrkkyä taloudelle. Toisaalta siedettävästi sujuva talvi rauhoittaisi varmasti taloutta”, Rautaporras arvioi.

Venäjä-aftermath-analyysin keskeisiä havaintoja:

 • Vihreä siirtymä menee kirivaihteelle.
 • Irtautuminen venäläisestä fossiilisesta energiasta tapahtuu mahdollisimman nopealla aikataululla. EU-rahoitus kasvaa.
 • Niukkuus ajaa resurssitehokkuuden kasvua ja kiertotaloutta.
 • Vihreän siirtymän nopeutuminen tukee suomalaisen teknologiateollisuuden kysyntää.
 • Yritykset rahoittavat vihreän siirtymän. Investointien tulee olla kannattavia toteutuakseen. Edellyttää järkevän sääntelyn ja markkinaehtoisuuden yhdistämistä.
 • Globalisaatio muuttaa muotoaan. Geopoliittisen riskin kasvu johtaa toimenpiteisiin yrityksissä.
 • Kiina monien yritysten erityistarkastelussa.
 • Omavaraisuuden vahvistaminen ja resilienssin lisääminen ovat tulevien vuosien keskeisiä strategisia tavoitteita.
 • Suomessa korkea osaaminen digitaalisuudessa ja kyberissä.
 • Geopoliittisten riskien vähentäminen ja resilienssin vahvistaminen voivat tukea suomalaisen teknologiateollisuuden kysyntää, erityisesti alihankintasektorilla.
 • Suomi ottanut ”viimeisen” askeleen kohti länttä.
 • NATO-jäsenyys avaa markkinoita puolustusteollisuudelle.
 • Voi lisätä investointeja. Suomen ja USA:n välisen kaupankäynnin merkitys kasvaa.
 • Epävarmuuden aika jatkuu pitkään. Taantuman uhka kasvussa.


 

JAA

LUETUIMMAT