Päämainos
Kiina tiukentaa elintarvikevientiä
14.01. 04:50

Kiina tiukentaa elintarvikevientiä

Tulli-ilmoitukseen vaaditaan erityinen tuoteturvallisuuden takaava rekisteröintinumero.

14.01.2022
Teksti Esko Lukkari

Kiina tiukentaa elintarvikkeiden vientimääräyksiä. Sen uudet elintarviketuontia koskevat säädökset ovat astuneet voimaan 1.1.2022. Kiina on Suomen elintarvikeviennin kolmanneksi suurin kohdemaa. Maahan viedään etenkin sianlihaa Suomesta.

Kiinan Tulli julkaisi 13.12.2021 ilmoituksen, jonka mukaan 1.1.2022 ja sen jälkeen ulkomailta lähetetyille erille vaaditaan Kiinan antama rekisteröintinumero tullausilmoitukseen. Ilmoituksen mukaan Kiinan antaman tai lähtömään (Suomen) viranomaisen myöntämän rekisteröintinumeron ilmoittaminen ulko- ja sisäpakkauksissa koskee tuotteita, jotka on valmistettu 1.1.2022 alkaen. 

Asiasta kertoo Ruokavirasto 4.1. julkaisemassaan tiedotteessa.

Kiinan Tullin mukaan pakkauksiin vaaditaan tuotantoketjusta ainoastaan yksi rekisteröintinumero. Tahon pitäisi olla se, joka vastaa tuotteen turvallisuudesta.

Ruokaviraston mukaan yrityksen täyttäessä rekisteröintitietoja CIFER-järjestelmään, kannattaa erityistä huomioida se, kenet yritys merkitsee lailliseksi edustajaksi. Edustajan vaihtuminen voi johtaa siihen, että rekisteröityminen on suoritettava uudelleen.

Vienti voi häiriintyä

Ruokaviraston mukaan Kiina ei ole täsmentänyt säädösten täytäntöönpanoon liittyviä yksityiskohtia. Siksiu viennissä voi ilmetä häiriöitä. Jos tuotteet eivät täytä Kiinan vaatimuksia, tuotteita ei mahdollisesti voi lainkaan tullata tai tullaus viivästyy. Tästä voi seurata ylimääräisiä kustannuksia säilytyksestä ja pahimmassa tapauksessa tuotteet tulee palauttaa, viedä muille markkinoille tai tuhottava. 

Kiinan Tulli vaatii, että elintarviketuotteiden valmistajat on rekisteröity Kiinaan. Kiinan Tullilta saadun tiedon mukaan tuotanto-, jalostus- ja varastointiyksiköiden, jotka ovat laillisesti vastuussa tuotteiden viennistä Kiinaan, on rekisteröidyttävä säädösten mukaisesti. 

Rekisteröintivaatimus koskee myös kylmävarastoja, mikäli niistä on suoraa vientiä Kiinaan. Rekisteröintiä ei vaadita niiltä "huoneenlämpöisiltä" kuljetusvarastoilta, joissa tuotteita ei ole käsitelty esimerkiksi pakkaamalla tai uudelleen pakkaamalla. Rekisteröintiä ei vaadita viejiltä, jotka eivät ole mukana valmistus-, jalostus- tai varastointitoiminnoissa.

Kiinan Tullin mukaan yksi valmistuspaikka/tuotantolaitos voisi hakea useita rekisteröintinumeroita, koska rekisteröintinumerot ovat tuotetyyppikohtaisia. Kiinan Tullin antamaa tuotekohtaista rekisteröintinumeroa ei saa missään tapauksessa jakaa useiden tuotantolaitosten kesken. 

JAA

LUETUIMMAT