LiikenneSuomi-ryhmä vaatii liikenteen verotuksen uudistusta
13.03. 10:15

LiikenneSuomi-ryhmä vaatii liikenteen verotuksen uudistusta

"Nykyinen kahdeksan miljardin euron veropotti tieliikenteeltä ei edistä kilpailukykyä ja puhtaampaa liikennettä."

13.03.2023
Teksti Ilmari Tuomivaara

LiikenneSuomi-ryhmä eli Linja-autoliitto, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL sekä Suomen Taksiliitto vaativat, että liikenteen veropäätöksissä otetaan nykyistä paremmin huomioon niiden vaikutukset kuljetuspalveluiden kustannuksiin. Yksi keskeinen keino alentaa kustannuksia on ammattidieselin nopea käyttöönotto Suomessa. Ammattidiesel tarkoittaa dieselpolttoaineveron palautusta kuorma- ja linja-autojen haltijoille. Järjestelmä on käytössä useassa EU-maassa ja Belgiassa myös takseille.

"Ammattidieselillä on suora positiivinen vaikutus Suomen kustannuskilpailukykyyn ja myös maan ja sen eri osien saavutettavuuteen. Se tulee ottaa Suomessa käyttöön nopeasti", sanoo tiedotteessa johtaja Petri Murto SKALista.

Ammattiliikenteen veronkorotukset jarruttavat päästövähennyksiä

Liikenteen päästöjen vähentämisessä on keskeistä huolehtia siitä, että liikenteen verotuksella parannetaan yritysten investointikykyä uuteen kalustoon. Liikenteen verojen korotukset heikentävät yritysten kykyä investoida vähäpäästöisempään kalustoon, eivätkä siksi ole toimiva keino edistää puhtaampaa liikennettä.

"On aivan keskeistä huolehtia yritysten investointikyvystä uuteen kalustoon, jotta liikenteen päästövähennystavoitteet saavutetaan. Uuden kaluston energiatehokkuus on vanhaa parempi käyttövoimasta riippumatta ja dieselmoottoritkin kehittyvät yhä taloudellisemmaksi", huomauttaa Murto.

LiikenneSuomi-järjestöt muistuttavat, että hankintatuet ovat yksi keino nopeuttaa uusien puhtaampien käyttövoimien yleistymistä. Ammattiliikenteessä suoritteet ovat muuta liikennettä suurempia. Päästöjen vähentämisen vaikuttavuuden näkökulmasta on tärkeää sisällyttää aina myös kaikki ammattiliikenteen ajoneuvot eri hankintatukimuotoihin. Lisäksi ammattiliikenteen tarpeet latausinfran osalta tulee ottaa huomioon koko maan alueella.

JAA

LUETUIMMAT