Logistiset ratkaisut elektroniikkateollisuudelle
Sponsoroitu 27.06. 15:02

Logistiset ratkaisut elektroniikkateollisuudelle

Jatkuvan teknisen kehityksen aikakaudella elektroniikkateollisuudesta on tulossa yhä monimutkaisempi ja dynaamisempi. Logististen prosessien optimointi on ratkaisevan tärkeää, jotta markkinoilla voidaan säilyttää kilpailukyky. Yksi esimerkki yrityksestä, jolla on merkittävä rooli tällä alalla, on Transfer Multisort Elektronik eli TME.

27.06.2023
Teksti Transfer Multisort Elektronik

Logistiikan rooli elektroniikkateollisuudessa

Logistiikka elektroniikkateollisuudessa käsittää kuljetuksen ja varastoinnin lisäksi toimitusketjun hallinnan, kysynnän ennustamisen, varastonhallinnan sekä palautusten käsittelyn ja palvelun. Elektroniikkakomponenttien ja valmiiden tuotteiden monimutkaisuuden ja monimuotoisuuden vuoksi logistiikan hallinnan on oltava erittäin tarkkaa ja joustavaa.

TME esimerkkinä logistiikan huippuosaamisesta

TME on yksi maailman johtavista elektroniikkakomponenttien jakelijoista. Yrityksellä on vaikuttava logistiikkainfrastruktuuri, jonka avulla se pystyy käsittelemään tehokkaasti monenlaisia tuotteita.

Łódźissa sijaitsevassa logistiikkakeskuksessaan TME:llä on 18 800 m²:n varastopinta-ala, jossa on 210 000 hyllypaikkaa, 251 000 korkeavarastopaikkaa ja 12 000 kuormalavapaikkaa. Yritys pystyy 23-metristen varastonostureiden avulla lähettämään jopa 5 000 lähetystä päivässä 150 maahan eri puolille maailmaa.

Lisäksi TME on aloittanut laajentumisensa rakentamalla Rzgowiin uuden logistiikkakeskuksen, jonka pinta-ala on tällä hetkellä yli 21 000 m² ja jota on mahdollista laajentaa jopa 54 000 m²:iin. TME käyttää uudessa keskuksessa innovatiivista teknologiaa, kuten automaattisia lajittelulaitteita ja robotteja tilausten poimintaan ja pakkaamiseen, minkä ansiosta jopa 60 prosenttia prosesseista on automatisoitu.

Innovatiivisia ratkaisuja elektroniikkateollisuudelle

Innovatiivisten logistiikkaratkaisujen käyttöönotto on avainasemassa elektroniikkateollisuudessa. Toimitusketjun hallintajärjestelmät, prosessien automatisointi, tietojen käyttö ja analytiikka kysynnän ennustamisessa ovat vain joitakin ratkaisuja, jotka voivat auttaa logistiikan optimoinnissa.

Sovellukset

Elektroniikkateollisuus vaatii monimutkaisia ja erittäin optimoituja logistiikkaprosesseja. TME on erinomainen esimerkki siitä, miten tehokkuutta voidaan saavuttaa investoimalla logistiikan infrastruktuuriin ja teknologiaan. Markkinavaatimusten kasvaessa uusien ratkaisujen jatkuva etsiminen ja sopeutuminen muuttuviin olosuhteisiin on ratkaisevaa menestyksen kannalta tällä dynaamisella alalla.

Muille elektroniikkateollisuuden yrityksille TME tarjoaa inspiraatiota siitä, miten logistiikkaa voidaan hallita tehokkaasti, jotta voidaan vastata maailmanlaajuisiin haasteisiin ja tyydyttää asiakkaiden tarpeet kaikkialla maailmassa.

Teknologian kehittyessä logistiikan rooli elektroniikkateollisuudessa kehittyy jatkuvasti. Yritykset, jotka investoivat innovatiivisiin ratkaisuihin ja sopeutuvat joustavasti muuttuviin olosuhteisiin, saavat kilpailuetua näillä jatkuvasti kehittyvillä markkinoilla.

Transfer Multisort Elektronik

JAA