Päämainos
LUT:n sähköisen liikenteen professuurille lisää tukijoita
23.12. 07:52

LUT:n sähköisen liikenteen professuurille lisää tukijoita

Lahdessa aloitetaan myös sähköisen liikenteen Electric Transportation Systems -maisteriohjelma.

23.12.2021
Teksti Esko Lukkari

LUT-yliopistoon perustettava Suomen ensimmäinen sähköisen liikenteen professuuri saa kaksi uutta isoa tukijaa. Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry lahjoittaa yhdessä Tiklin sähköasennusalan rahaston kanssa yliopistolle 100 000 euroa. 

LUT-yliopiston Lahden kampukselle sijoitettavan professuurin tavoitteena on varmistaa, että Suomeen saadaan tarpeeksi tutkimuksen ja koulutuksen kautta syntyvää sähköisen liikenteen osaamista.

Lahjoitettava summa maksetaan viiden vuoden aikana. Professuurin ja tutkimusryhmän perustaminen viideksi vuodeksi vaatii yhteensä noin miljoonan euron rahoituksen. Professuuria rahoittavat myös Kempower, Kestävä Lahti -säätiö, Lahden kaupunki, Lahden Teollisuusseuran Säätiö, Lahti Energia, LSK Group ja PHP Säätiö.

LUT tiedotti asiasta 16.12. 

Lahteen myös maisteriohjelma

LUT-yliopisto käynnistää Lahdessa myös sähköisen liikenteen Electric Transportation Systems -maisteriohjelman. Aikanaan ohjelmasta valmistuu sähkötekniikan diplomi-insinöörejä, jotka tuovat korkean tason osaamista nopeasti kasvavalle sähköisen liikenteen sektorille niin elinkeinoelämässä kuin tutkimus- ja koulutusyhteisöissä.

Professuuri ja maisteriohjelma ovat osa Lahteen muodostunutta sähköisen liikenteen klusteria, johon kuuluu jo lähes 40 liikenteen sähköistymisen ratkaisuja kehittävää yritystä ja organisaatiota.

Suomesta on puuttunut liikenteen sähköistymisen murrokseen keskittyvä yliopistotason tutkimusryhmä. Professuuri tukee Suomen sähköisen liikenteen teknologia- ja liiketoimintakehitystä ja käynnistää tutkimusyhteistyötä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Liikennevälineiden ja koneiden sähköistymiseen liittyy kysymys energian varastoinnista eli erilaisista akustoista. EU-tasoinen akkustrategia tähtää siihen, että Suomesta tulee keskeinen toimija akkuarvoketjussa.

"Liikennejärjestelmän sähköistyksen keskeisin tavoite on pienentää päästöjä. Samalla on huolehdittava siitä, ettei sähköinen liikenne aiheuta uusia ympäristöongelmia. Siksi myös esimerkiksi akkuteknologiaa ja akkujen valmistusta on tärkeää kehittää nykyistä ympäristöystävällisemmäksi", LUT-yliopiston dekaani Olli Pyrhönen sanoo tiedotteessa.

Poikkitieteellistä tutkimusta

"Sähköisen liikenteen tutkimushankkeita toteutetaan poikkitieteellisesti yhteistyössä esimerkiksi LUTin sähkökäyttöjen, kestävyystutkimuksen ja sähkökemian asiantuntijoiden kanssa. Eri teknologioiden ympäristövaikutuksia ja elinkaarimallinnusta on mahdollista opiskella myös maisteriohjelman sivuopinnoissa", Pyrhönen sanoo.

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL tukee sähköisen talotekniikka-alan tutkimus- ja kehitystyötä sekä alan koulutuksen järjestämistä myös muissa yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Liitto on myöntänyt lahjoituksia myös muiden muassa Aalto-yliopistolle ja Tampereen teknilliselle yliopistolle.

"Professuurien rahoittaminen on osa järjestömme edunvalvontaa, jolla varmistamme, että alamme kehittyviin osa-alueisiin saadaan jatkossa osaavaa työvoimaa", STULin toimitusjohtaja Kai Puustinen sanoo.

AVAINSANAT

LUT-yliopisto

JAA