Päämainos
Maailma muuttuu: logistiikka myös?
Sponsoroitu 30.03. 13:09

Maailma muuttuu: logistiikka myös?

Logistiikkaketjut ovat yrityksissä hiottu viimeisen päälle. Covid kuitenkin todisti, että ne ovat myös hyvin haavoittuvaisia. Kokemuksesta on varmasti opittu paljon, mutta myös siihen ajatukseen on totuttava, että mikä tahansa on mahdollista. Loppupeleissä päätöksenkyky ratkaisee.

30.03.2023
Teksti Expense Reduction Analysts

Maailman geopoliittinen tilanne vuonna 2023 on jotain aivan muuta kuin vielä muutama vuosi sitten. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, Kiinan valta-aseman kasvu, Yhdysvaltojen mahdolliset protektionistiset kauppasotatoimenpiteet sekä maan tulevat presidentinvaalit ja johtajuusskenaariot ovat asioita, joita yritysten on syytä seurata tarkasti.

– Poissulkea ei voi myöskään uusia kriisejä ja pandemioita, jotka tapahtuessaan horjuttaa covidin tapaan maailman ja talouden tasapainoa. Näistä lähtökohdista yritysten onkin strategisesti varauduttava ”entä jos” -tilanteisiin. Se tarkoittaa jatkuvaa hereillä oloa, kykyä kiinnittää huomiota laajempiin asioihin kuin mihin olemme tottuneet sekä ennen kaikkea resilienssiä yllättävien tilanteiden varalle, ERAn tuotantotalouden ja logistiikan asiantuntija Minna Holopainen sanoo.

Pelisäännöt riskien varalle

Vaikka Suomen asema suurvaltojen pelikentällä on hyvin vähäinen, vaikutukset sen sijaan ovat suuria. Pandemian aikana tämä konkretisoitui muun muassa tuotannon toimitushaasteina.

–  Kaikki jäljet johtavat Kiinaan ja sen hallitsevaan asemaan tuotannon ja palveluiden tarjoajana. Jos liiketoiminta ja tuotanto nojaa yhteen toimittajaan ja logistiikkaketju sakkaa, koko korttitalo huojuu. Kauhuskenaarioita varten täytyy aina olla varasuunnitelma.

Holopainen mainitsee jo merkkejä tuotannon ja toimittajien siirtämiseksi pois Kiinasta ja muista halvan työvoiman maista. Esimerkiksi Itä-Euroopan maat houkuttavat länsieurooppalaisia yrityksiä yhteistyökumppaneiden, tytäryhtiöiden ja allianssien avulla. Automaatioon ja prosessirobotiikkaan investoimalla sekä pääoman nopeammalla kierrättämisellä kulurakennetta on mahdollista ajaa alas ja toimintoja vetää takaisin jopa kotimaahan saakka.

– Globaalien hankintaketjujen riskien alentamisen lisäksi ympäristövaikutukset, kuljetusaikojen lyhentyminen, tuotantoketjun läpinäkyvyyden lisääntyminen sekä mahdollisuus reagoida nopeammin asiakkaan tarpeisiin ovat merkittäviä etuja, Holopainen listaa.

– Suomalaisten yritysten on kuitenkin sisäistettävä, että lähdemme maantieteellisesti takamatkalta; sijainti kaukana päämarkkinoista tarkoittaa, että tuotteiden kuljetuskustannukset verrattuna manner-Eurooppaan ovat moninkertaiset.

Päätöksentekokyky ratkaisee voittajat

Isot megatrendit vaikuttavat myös kansainvälisiin tilaus-toimitus-verkostoihin. Pitkällä tähtäimellä vihreät arvot tulevat ohjaamaan valintoja. Yllättävän moni yritys ajattelee jo omasta halustaan tai pakotettuna, miltä heidän toimintansa näyttää.

– Oman organisaation sisäinen päätöksentekokyky nousee avainasemaan. Onko prosessit, toimintatavat ja resilienssi sillä tasolla, että tilanteiden eskaloituessa lähdetään selviytymään? Ne organisaatiot pärjäävät, jotka ovat tottuneet muutoksiin. Paljon asioita on tehty oikein, mutta tällä tiellä tulee myös jatkaa. Yritysten on herättävä siihen, että tilanne markkinoilla on muuttunut pysyvästi riskialttiimmaksi. Vaikka monet ovatkin toivoneet, että tilanne pandemian jäljiltä tulisi palautumaan entiselleen, näin ei tule käymään. Covidin jälkeen maailmasta on tullut arvaamattomampi. Toivottavasti olemme myös oppineet jotain ja osaamme varautua tulevaan paremmin, Holopainen sanoo.

 Minna Holopainen, ERAn tuotantotalouden ja logistiikan asiantuntija


Expense Reduction Analysts on maailman johtava asiantuntijaorganisaatio liiketoiminnan epäsuorien kustannusten ja hankintojen hallinnassa. Lisäämme toimintasi kannattavuutta ja tarjoamme organisaatiosi käyttöön uusimpia toimintamalleja eri toimialojen tavara- ja palvelutoimittajilta. Oma henkilöstösi voi keskittyä ydintehtäviinsä samalla, kun asiantuntijamme tuovat käyttöösi uusimmat ja tehokkaimmat toimintaprosessit sekä merkittäviä kustannussäästöjä.

 

JAA