Päämainos
Maanmittauslaitos julkaisi uuden geoidimallin
31.01. 13:02

Maanmittauslaitos julkaisi uuden geoidimallin

Satelliittipaikannuksen geoidimallista hyötyvät älypuhelimet, ajoneuvot ja rakentajat.

31.01.2024
Teksti Esko Lukkari

Maanmittauslaitos on julkaissut uuden 30 prosenttia aiempaa tarkemman maapallon muotoa kuvaavan geoidimallin. Edellinen malli on ollut käytössä toistakymmentä vuotta.

Tähän asti Suomen virallinen geoidimallin tarkkuus on ollut 2 cm. Nyt julkaistu uusi geoidimalli on tarkkuudeltaan 1,4 cm.

Uusi geoidimalli on tarkin mahdollinen, joka nykyaineistolla saadaan. Sen päivittämisessä on hyödynnetty painovoimasatelliitteja, valtakunnalliseen laserkeilaukseen perustuvaa korkeusmallia, painovoimadatan yhtenäistämistä ja painovoimamittauksia merellä sekä uutta GPS-vaaitusaineistoa.

Maanmittauslaitos tiedotti asiasta 15.1.

Satamat ja ajoneuvot tarvitsevat

Tarkan paikkatiedon tarvetta kasvattavat esimerkiksi rakennustyömaiden tarpeet, satamaliikenne, autonomiset ajoneuvot sekä tekoälyn roolin kasvu.

”Paikkatiedon tarkkuusvaatimukset kasvavat jatkuvasti. Uusi geoidimalli vastaa paremmin nykypäivän vaatimuksiin paikkatiedon tarkkuudesta”, sanoo tiedotteessa tutkimusryhmäpäällikkö Mirjam Bilker-Koivula Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksesta.

Geoidimalli määrittelee maapallon fysikaaliseen muotoon perustuvan korkeuden, mitä tarvitaan satelliittipaikannuksessa, jolla ei itsessään ei ole fyysistä sidosta Maan pintaan – eikä näin ollen tietoa mihin suuntaan vesi virtaisi. Mitä tarkempaa on geoidimallista saatava korkeustieto, sen tarkempaa on satelliittipaikannuksen korkeuden määritys.

Maanmittauslaitos on ollut mukana kansainvälisessä yhteistyössä kehitetyssä Itämeren geoidimallissa, joka vastaa merenkulun ja merikarttojen tekijöiden tarpeisiin. Suomen uusi geoidimalli, on sovitettu merialueille niin, että se on yhtenevä uuden Itämeren geoidimallin kanssa.

Mallia on pakko päivittää

Maanmittauslaitoksen geoidimallin taustalla on vuosien pitkäjänteinen työ geodesian tutkimuksessa eli maapallon kokoa, muotoa ja kohteiden sijaintia tutkivassa tieteessä.

”Pohjoisessa maankohoaminen muuttaa sekä vääristää korkeuksia, koordinaatteja ja painovoima-arvoja. Geoidimallia pitää päivittää, jotta yhteiskunnan käytössä on tarkinta ja ajankohtaisinta korkeustietoa”, toteaa vanhempi tutkija Timo Saari.

”Nyt julkaistu geoidimalli on tarkin mahdollinen, joka nykyisellä aineistolla on mahdollista saada. Geoidimallin päivittämisessä on hyödynnetty painovoimasatelliitteja, valtakunnalliseen laserkeilaukseen perustuvaa korkeusmallia, painovoimadatan yhtenäistämistä ja painovoimamittauksia merellä sekä uutta GPS-vaaitusaineistoa”, Mirjam Bilker-Koivula kertoo.

Maanmittauslaitos käyttää geoidimallia monissa sovelluksissa ja palveluissa. Uuden mallin käyttöönotto Maanmittauslaitoksessa tapahtuu vaiheittain.

JAA