Päämainos

Malmin lentokentän suojelu korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Malmin lentoaseman ystävät ry vie lentoasemakokonaisuuden suojeluasian korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Yhdistys pitää Hallinto-oikeuden 5.7.2022 suojeluasiasta antaman päätöksen perusteluja virheellisenä.

11.08.2022
Teksti Esko Lukkari

Malmin lentoaseman ystävät ry tiedotti asiasta 9.8.

Yhdistyksen mukaan Hallinto-oikeuden oikeudellisessa päättelyssä on laiminlyöty täysin rakennusperintölain 2 pykälän 3 momentin 1 kohta, vaikka nimenomaan sen nojalla ympäristöministeriö oli jo kertaalleen palauttanut suojeluesityksen ELY-keskukselle käsiteltäväksi uudelleen. Hallinto-oikeus perusteli päätöstään kokonaisharkinnalla ja saman momentin 2 ja 3 kohdilla.

Suojelukiistan juuret palautuvat aina vuoteen 2015 saakka. Malmin lentoaseman ystävät esitti tuolloin lentokenttäalueen suojelua rakennusperintölain nojalla. ELY-keskus hylkäsi suojeluhakemuksen perustellen asiaa maankäyttö- ja rakennuslain perusteella ja väittäen, että sillä olisi harkintavalta sovellettavan lain valinnassa.

Ministeri vaihtui ja näkemys vaihtui

Ympäristöministeriö palautti päätöksen vuonna 2019 uudelleen ELYn ratkaistavaksi rakennusperintölain mukaisella kokonaisharkinnalla. Ministerin vaihduttua ympäristöministeriö muutti päätöksensä niin, että ELYlle annettiin valtuus soveltaa ensisijaisesti maankäyttö- ja rakennuslakia.

Ensimmäisen päätöksen valmisteli ministeri Tiilikaisen (kesk) aikana ryhmä rakennusperinnön huippuasiantuntijoita. Ministeri Mikkonen (vihr) asetti toista lausuntoa tekemään yhden maankäyttöön erikoistuneen lakiasiantuntijan.

Hallinto-oikeus käsitteli asiaa ja antoi siis päätöksensä 5.7.2022. Hallinto-oikeuden päätöksen perusteluihin on keskeisenä otettu Helsingin kaupungin lausunto 5.2.2018, jossa väitetään suojelun estävän Helsingin ja valtion välisen MAL-sopimuksen toteutumisen.

Hallinto-oikeus on pitänyt totena Helsingin väitettä ilman tarkempaa selvitystä. Kyseisissä MAL-sopimuksissa ei Malmin lentokentälle ole osoitettu asuntotuotantoa tai erityisesti mainittu mitään lentokentästä. Ainoa viittaus Malmiin löytyy MAL-sopimuksen 2012–2015 liitteestä, johon lentokentän arvioiduksi asuntotuotannoksi on merkitty nolla eli ei yhtään asuntoa.

JAA

LUETUIMMAT