Päämainos
Manner johtaa HVK:ta seuraavat kaksi vuotta
01.07. 09:07

Manner johtaa HVK:ta seuraavat kaksi vuotta

Yhteistyöelimenä toimiva Huoltovarmuusneuvosto toimii Huoltovarmuuskeskuksen yhteydessä.

01.07.2024
Teksti Esko Lukkari kuvat Elisa

Valtioneuvosto on asettanut Huoltovarmuusneuvoston ajalle 1.7.2024–31.12.2026. Sen puheenjohtajaksi kutsuttiin Elisa Oyj toimitusjohtaja Topi Manner ja varapuheenjohtajaksi kansliapäällikkö Timo Jaatinen työ- ja elinkeinoministeriöstä. Neuvostoon nimitettiin 26 jäsentä.

Huoltovarmuusneuvosto toimii Huoltovarmuuskeskuksen yhteydessä. Neuvoston tehtävänä on ylläpitää ja kehittää yhteyksiä keskeisimpiin yhteistyötahoihin, seurata huoltovarmuuden tilaa ja kehitystä sekä tehdä esityksiä toimenpiteistä.

TEM tiedotti asiasta 20.6.

Laaja kokoonpano

Huoltovarmuusneuvoston kokoonpanossa ovat mukana työ- ja elinkeinoministeriö, valtioneuvoston kanslia, ulkoministeriö, sisäministeriö, puolustusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Puolustusvoimat, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Suomen Pankki ja Ahvenanmaan maakuntahallitus.

Lisäksi neuvostossa ovat edustettuina laajasti huoltovarmuuden kannalta kriittiset toimialat: tietoliikenne ja muu digitaalinen infrastruktuuri, energia, lääketeollisuus, alkutuotanto ja elintarviketeollisuus, logistiikkasektori, media ja tiedonvälitys, finanssiala, puolustusteollisuus ja -teknologia, kriittinen teollisuus ja vähittäiskauppa.

Nyt asetettuun Huoltovarmuusneuvostoon kuuluu lain sallima enimmäismäärä eli 26 jäsentä, joista puheenjohtaja ja 15 muuta jäsentä edustavat elinkeinoelämää ja etujärjestöjä.

JAA