Päämainos
Metso: Hinnat ja saatavuus suurimmat riskit
Hankinta 25.10. 10:12

Metso: Hinnat ja saatavuus suurimmat riskit

Metso-konserni analysoi hankintatoimen riskejä useilta eri puolilta.

25.10.2017
Teksti Helena Raunio

Metso-konsernin vuosittaisten hankintojen arvo on 1,5 miljardia euroa. Venttiileihin ja kiven ja mineraalien käsittelylaitteistoihin liittyvän hankinnan merkitys on yhtiölle strategisestierittäin tärkeä. 

”Esimerkiksi Metso Minerals -liiketoiminta-alueen hankinnoista 80 prosenttia tulee yli 6 000 toimittajalta”, johtaja Niko Aunio kuvaa hankintatoiminnan laajuutta.  

Aunio vastaa Metso-konsernin hankinnoista yhdessä noin 400 muun hankintaketjussa olevan toimihenkilön kanssa. He työskenteleväteri puolilla maailmaa. Metson hankintatoiminnot on organisoitu osittain liiketoimintojen mukaisesti, osittain geograafisesti. Useissa maissa on omat hankintavastaavat. 

”Kahden bisnesalueen tuotteet ovat niin erilaisia, että niillä on myös omat hankintalähteensä”, Aunio kertoo. 

Pääsääntöisesti hankinnat perustuvat pitkiin toimittajasuhteisiin. Toimittajia on yli 6 000, ja sopimusten kesto vaihtelee. 

”Spottimarkkinoilta hankimme noin 10–20 prosenttia raaka-aineista, kuten kumista tai romusta, jota käytetään valimoilla. Suuriin projekteihin tarvittavissa hankinnoissa käytetään valmiiksi tunnettuja ja tarkastettuja toimittajia.” 

Vakiotoimittajien kanssa neuvotellaan sopimuksista vuoden tai kahden välein. Noin puolet koko Metso-konsernin hankinnoista hankitaan vakiotoimittajilta. Toimittajavaihdokset kestävät pitkään, koska yritykset pitää auditoida ja heidän toimittamansa osat pitää validoida.  

Metso analysoi hankintatoiminnan riskejä useita eri puolilta. 

”Kaikkein eniten riskejä syntyy hinnoista ja saatavuudesta”, Aunio sanoo. 

”Riskien kannalta valuuttojen liikkeet ovat merkityksellisiä. Seuraamme, miten brexit vaikuttaa puntaan ja esimerkiksi tullitariffeihin.” 

Hintatasolla on merkitystä myös siihen, kuinka paljon pääomaa sitoutuu varastoihin.  

Metsossa yritetään myös ennakoida, onko maailmalla näkyvissä sellaisia häiriöitä, että ne voisivat vaikuttaa komponenttien ja raaka-aineiden saatavuuteen. Siksi hankinnassa seurataan esimerkiksi maiden poliittista kehitystä ja luonnonkatastrofeja. 

Vaikka Meksikon maanjäristykset eivät suoraan vaikuta Metson toimittajiin, ne voivat heijastua toimittajien toimittajien toimittajiin. 

”Usein luonnonkatastrofit tapahtuvat äkkinäisesti, mutta niiden vaikutukset heijastuvat pitkälle eteenpäin. Voi kulua useita kuukausia ennen kuin saamme tietää, miten ne vaikuttavat koko ketjuun”, johtaja Niko Aunio sanoo. 

Kriittisissä tilanteissa hyvät suhteet ovat kultaakin kalliimpia.  

”Jos meillä on hyvä asiakassuhde, saamme oman osuutemme ja ehkä enemmänkin silloin, kun komponenteista tai raaka-aineista on niukkuutta.” 

Aunion riskilistalla on myös Kiina.Talousjätin liikahdukset heijastuvat globaalisti yritysten toimintaan.Ilmaston kannalta myönteinen mutta yritysten kannalta kielteinen riskitekijä liittyy Kiinan ympäristölainsäädäntöön. Kiina on nyt alkanut selkeästi tehostaa ympäristölainsäädäntönsä noudattamista ja seurantaa. 

”Se aiheuttaa keskeytyksiä toimituksiin, sillä entistä useammattoimittajat joutuvat joko lopettamaan tai tekemään merkittäviä investointeja omaan toimintaansa.” 

Myös Kiinan terästehtaat voivat joutua muutoksen kouriin. Esimerkiksi Pekingin alueella on riski, että siellä laitetaan ilmastotavoitteiden vuoksi loppuvuodesta terästehtaita kiinni. Pekingin lisäksi Kiinassa on muitakin kaupunkeja, jotka tuottavat yksinään terästä yhtä paljon kuin koko USA. 

Jos teräksestä tulee pulaa, hinnat nousevat ja sen saatavuudesta voi tulla ongelmia. 

FAKTA: Metso-konserni 

  • Vuosittaiset hankinnat: 1,5 miljardia euroa 
  • Toimittajien määrä: Yli 6000 
  • Ajankohtaista riskienhallinnassa: Valuuttojen liikkeet, Kiina

 

Lue lisää hankintatoimen globaaleista riskeistä ja niihin varautumisesta Osto&Logistiikan numerosta 5/2017.

JAA