Päämainos

Neste hyödyntää nyt renkaiden pyrolyysiöljyä

Käytetyistä auton renkaista valmistettu pyrolyysiöljy käy myös muovin raaka-aineeksi.

29.04.2024
Teksti Esko Lukkari

Neste on saanut onnistuneesti päätökseen ensimmäisen koeajon käytetyistä renkaista valmistetulla pyrolyysiöljyllä. Neste tuotti koeajossa raaka-ainetta uusien muovien ja kemikaalien valmistukseen. 

Käytöstä poistetuista renkaista saatua pyrolyysiöljyä prosessoitiin korkealaatuiseksi kemikaalien ja muovien raaka-aineeksi Nesteen jalostamolla Porvoossa. Pyrolyysiöljyn toimitti ruotsalainen Scandinavian Enviro Systems.

Onnistunut koeajo osoittaa, että kemiallinen kierrätys soveltuu muunkin jätteen kuin muovin prosessoimiseen.

Neste tiedotti asiasta 22.4.

Neste hankki käytöstä poistetuista ajoneuvojen renkaista valmistettua pyrolyysiöljyä ruotsalaiselta Scandinavian Enviro Systemsiltä, joka kehittää teknologioita elinkaarensa lopussa olevista tuotteista saatavien materiaalien uudelleenkäyttöön. Scandinavian Enviro Systems on kehittänyt pyrolyysiteknologian, jonka avulla käytöstä poistetuista renkaista saadaan erotettua hiilimustaa ja öljyä.

Nesteen toteuttaman koeajon tavoitteena oli arvioida kemiallisen kierrätyksen potentiaalia muunkin kuin jätemuovin osalta ja mahdollisesti laajentaa raaka-ainevalikoimaa jätevirtoihin, joista voidaan valmistaa korkealaatuisia tuotteita.

Vaikeasti kierrätettävän jätemuovin lailla suuri osa renkaista päätyy elinkaarensa lopussa kaatopaikalle tai poltettavaksi. Renkaat koostuvat useista eri materiaaleista, minkä vuoksi niiden kierrättäminen on vaikeaa mekaanisen kierrätyksen menetelmiä käyttäen. Kemiallisen kierrätyksen avulla näitä arvokkaita materiaaleja voidaan käyttää uudelleen.

Renkaat kuin jätemuovi

“Kemiallisen kierrätyksen hienous on siinä, että teknologia soveltuu vaikeasti kierrätettävän jätemuovin käsittelyyn, mutta ei rajoitu vain siihen”, sanoo Andreas Teir, joka vastaa Nesteen kemiallisen kierrätyksen raaka-aineiden hankinnoista. 

“Käytöstä poistettujen renkaiden kohtalo on usein sama kuin jätemuovin, joten pidämme kemiallista kierrätystä tehokkaana lisäkeinona muuttaa renkaiden lineaarinen elinkaari kiertäväksi”. 

Neste on aiemmin toteuttanut useita nesteytetyn jätemuovin koeajoja. Nämä ajot edesauttoivat Nesteen päätöstä investoida kemiallisen kierrätyksen kapasiteetin kasvattamiseksi yhtiön Porvoon jalostamolla. Rakenteilla olevassa laitoksessa, jonka odotetaan valmistuvan vuoden 2025 aikana, pystytään prosessoimaan vuosittain 150 000 tonnia nesteytettyä jätemuovia. Laitos on osa EU:n innovaatiorahaston rahoittamaa PULSE-hanketta.

JAA