Neste lisää tuulivoimasähköä Porvoon jalostamolla
02.09. 10:33

Neste lisää tuulivoimasähköä Porvoon jalostamolla

Yhtiö sopi norjalaisen Statkraftin kanssa 215 GWh:n vuosittaisista tuulisähkötoimituksista.

02.09.2021
Teksti Esko Lukkari kuvat Adobe Stock

Neste on solminut uusiutuvan sähkön sopimuksen Euroopan suurimman uusiutuvan energian tuottajan Statkraftin kanssa. Statkraft aloittaa tuulivoimatoimitukset Nesteen Porvoon jalostamolle vuoden 2022 puolivälissä.

Sopimus tukee Nesteen tavoitetta pienentää tuotantonsa hiilijalanjälkeä ja saavuttaa hiilineutraali tuotanto vuoteen 2035 mennessä. Nesteen toisena ilmastotavoitteena on vähentää asiakkaiden kasvihuonekaasupäästöjä uusiutuvien ja kiertotalousratkaisujen avulla vähintään 20 miljoonalla CO2-ekvivalenttitonnilla vuosittain vuoteen 2030 mennessä.

Neste tiedotti sopimuksesta 1.9.

“Tavoitteenamme on siirtyä käyttämään 100-prosenttisesti uusiutuvaa sähköä globaalisti vuoteen 2023 mennessä. Lisäämme uusiutuvan tuulisähkön käyttöä Porvoon jalostamolla, sillä se on yksi keskeisistä keinoistamme vähentää tuotantomme kasvihuonekaasupäästöjä”, sanoo tiedotteessa Sami Oja, Nesteen Öljytuotteet-liiketoimintayksikön vt. johtaja.

Porvoossa tuulivoimalla 20 prosenttia sähköstä

Statkraftin kanssa solmimansa sopimuksen lisäksi Nesteen tuulivoimakumppaneita ovat Ilmatar ja Fortum. Neste on käyttänyt tuulivoimaa Porvoon jalostamolla vuoden 2021 alusta, ja tällä hetkellä noin 20 prosenttia jalostamon sähkönkulutuksesta katetaan uusiutuvalla tuulisähköllä.

Nesteen ja Statkraftin tuulivoimasopimuksen vuosittainen kokonaiskapasiteetti vastaa noin 215 GWh, mikä on noin 18 prosenttia Nesteen Porvoon jalostamon sähkönkulutuksesta. Tämä vähentää jalostamon sähkönhankinnan epäsuoria kasvihuonekaasupäästöjä vuositasolla noin 53 000 CO2-ekvivalenttitonnia.

Aikaisemmat sopimukset mukaan luettuina Neste vähentää Suomen tuotannon sähkönhankinnasta aiheutuvia epäsuoria kasvihuonekaasupäästöjä vuositasolla yli 170 000 CO2-ekvivalenttitonnia, mikä vastaa yli 21 000 EU-kansalaisen keskimääräistä vuosittaista hiilijalanjälkeä.

AVAINSANAT

Neste

JAA