Päämainos
Neste: Protektionismi hidastaa
Hankinta 25.10. 10:00

Neste: Protektionismi hidastaa

Nesteen uusiutuvien raaka-aineiden hankintatiimi seuraa tarkkaan, miten lainsäädäntö kehittyy.

25.10.2017
Teksti Helena Raunio kuvat Istockphoto

Myös Neste haluaa käyttää parhaita mahdollisia toimittajia, sanoo Artturi Mikkola. Mikkola johtaa Nesteen kansainvälistä uusiutuvien raaka-aineiden hankintatiimiä.

Neste hankkii uusiutuvaan dieseliin ja muihin uusiutuviin tuotteisiinsa raaka-aineiksi jätteitä ja tähteitä. Ne jalostetaan dieseliksi ja muiksi tuotteiksi Suomessa, Hollannissa Rotterdamissa sekä Singaporessa.

“Hyväksymme ainoastaan kestävästi tuotettuja raaka-aineita, joita hankitaan hyvin tarkkaan valituilta kumppaneilta ympäri maailmaa”, kertoo Mikkola. 

Hän kertoo, että brexit tai kauppapoliittiset kiistat eivät ole heijastuneet tämänkaltaiseen kaupankäyntiin. Niiden vuoksi ei ole tarvinnut esimerkiksi organisoida toimintoja uudelleen. 

Neste tuottaa uusiutuvaa dieseliä hyvin erilaisista raaka-aineista. 

”Se antaa joustavuutta reagoida markkinoiden muutoksille. Koska olemme globaali toimija, protektionistinen kehitys on meille useimmiten epäsuotuisaa.” 

Neste arvostaa pitkäaikaista yhteistyötä hankinnassa, mutta hakee myös jatkuvasti uusia toimittajia.  

”Kustannustehokkuuden varmistamiseksi tarvitsemme riittävästi vaihtoehtoisia hankintalähteitä. Yhtiössä pyritään siksi parantamaan pääsyä kaikille relevanteille raaka-ainelähteille.” 

FAKTA: Neste, uusiutuvien tuotteiden liiketoiminta-alue

  • Vuosittaiset hankinnat: Kolme miljoonaa tonnia uusiutuvia raaka-aineita
  • Toimittajien määrä: 50–100, määrä kasvaa
  • Ajankohtaista riskienhallinnassa: Markkinoiden heilahdukset, lainsäädännön kehitys, protektionismin uhka 

 

Lue lisää hankintatoimen globaaleista riskeistä ja niihin varautumisesta Osto&Logistiikan numerosta 5/2017.

JAA