Päämainos
Neste suunnittelee 400 000 tonnin jätemuovilaitosta
31.03. 10:00

Neste suunnittelee 400 000 tonnin jätemuovilaitosta

Porvoon laitoksesta investointipäätös vuonna 2023 ja laitoksen rakentaminen alkaisi vuonna 2024.

31.03.2022
Teksti Esko Lukkari

Neste tekee parhaillaan esiselvitystä investoinnista nesteytetyn jätemuovin jalostuskapasiteetin kasvattamiseksi Porvoon jalostamolla.

Yhtiön tavoitteena on lisätä nesteytetyn jätemuovin jalostuskapasiteettia ottamalla käyttöön omia teknologioita nesteytetyn jätemuovin esikäsittelyyn ja jalostamiseen sekä integroimalla teknologiat jalostamon toimintaan.

Esiselvityksen jälkeen tavoitteena on tehdä investointipäätös vuoden 2023 aikana. Hankkeen toteutuksen odotetaan alkavan vaiheittain vuonna 2024.

Neste tiedotti asiasta 29.3.

Porvooseen 400 000 tonnin laitos

Ensivaiheessa tavoitellaan 400 000 tonnin vuotuista esikäsittely- ja jalostuskapasiteettia. Tämä olisi merkittävä askel kohti Nesteen tavoitetta käsitellä vuosittain yli miljoona tonnia muovijätettä vuodesta 2030 lähtien.

Jotta nesteytetystä muovijätteestä (esim. pyrolyysiöljystä) voidaan tuottaa helposti käyttöönotettavia, niin sanottuja drop-in-raaka-aineita petrokemian teollisuudelle, tarvitaan jatkojalostusta, jossa poistetaan haitallisia epäpuhtauksia ja optimoidaan materiaalin kemiallinen koostumus.

”Jotta kemiallisesta kierrätyksestä tulisi käyttökelpoinen ja teollisen mittakaavan raaka-ainelähde tuotantoketjun loppupään kumppaneillemme polymeerien ja kemikaalien arvoketjussa, meidän on kurottava umpeen ero käsittelemättömän nesteytetyn jätemuoviöljyn laadun ja asiakkaidemme raaka-aineille asettamien laatuvaatimusten välillä”, sanoo tiedotteessa Nesteen Renewable Polymers and Chemicals -liiketoimintayksikön johtaja Mercedes Alonso.

”Olemme edelläkävijä nesteytetyn jätemuovin jalostamisessa petrokemian raaka-aineeksi. Kasvattamalla jalostuskapasiteettiamme parannamme kykyämme käsitellä vaikeasti kierrätettävää muovijätettä”, hän sanoo.

Lisää joustavuutta muovijätteen käsittelyyn

Vuonna 2021 Neste sai onnistuneesti päätökseen ensimmäisen koeajojen sarjan, jossa nesteytettyä muovijätettä prosessoitiin Porvoon jalostamossa. Koeajot jatkuvat suuremmilla määrillä vuoden 2022 aikana. Vaikka jatkojalostamatonta nesteytettyä jätemuovia voidaan käyttää koeajoissa, sen jatkuva prosessointi teollisessa mittakaavassa edellyttää esikäsittely- ja jalostusvaihetta, jossa poistetaan epäpuhtauksia ja ei-toivottuja komponentteja.

”Olemme iloisia, että voimme jatkaa nestemäisen jätemuovin prosessoinnin kehittämistä Porvoon jalostamollamme. Tavoitteenamme on muuttaa jätemuovi arvokkaaksi resurssiksi ja vastuullisemmaksi vaihtoehdoksi raakaöljylle. Suunniteltu uusi esikäsittely- ja jalostuskapasiteetti tukee tavoitettamme olla Euroopan vastuullisin jalostamo vuoteen 2030 mennessä. Samalla se tukee polymeerien kiertotaloutta”, sanoo Nesteen Öljytuotteet-liiketoimintayksikön johtaja Markku Korvenranta.

Neste arvioi parhaillaan innovaatiorahoituksen vaihtoehtoja ja tekee yhteistyötä paikallisten viranomaisten kanssa, jotka valvovat investoinnin ympäristönäkökohtia. Esiselvityksen jälkeen tavoitteena on saavuttaa valmius tehdä investointipäätös vuoden 2023 aikana. Hankkeen toteutuksen odotetaan alkavan vaiheittain vuonna 2024.

AVAINSANAT

Neste

JAA