Tällä hetkellä Rotterdamin jalostamolla tuotetaan pääasiassa Neste MY uusiutuvaa dieseliä.
29.04. 16:37

Tällä hetkellä Rotterdamin jalostamolla tuotetaan pääasiassa Neste MY uusiutuvaa dieseliä.

Neste viisinkertaistaa uusiutuvan lentopolttoaineen tuotannon

Rotterdamin jalostamolle valmius tuottaa lentopolttoainetta jopa 500 000 tonnia vuodessa.

29.04.2021
Teksti Esko Lukkari

Neste investoi Rotterdamin jalostamoonsa 190 miljoonaa euroa voidakseen tuottaa siellä 500 000 tonnia uusiutuvaa lentopolttoainetta vuodessa nykyisellä jalostuskapasiteetillaan. 

Nesteen nykyinen vuotuinen uusiutuvan lentopolttonesteen kapasiteetti on 100 000 tonnia. Vuonna 2023 kapasiteetti nousee 1,5 miljoonaan tonniin.

Tällä hetkellä Rotterdamin jalostamolla tuotetaan pääasiassa Neste MY uusiutuvaa dieseliä.

Neste tiedotti investoinnista 29.4

Jalostamolla tehdään muutostöitä lentopolttonesteen tuotannon aloittamiseksi. Neste odottaa hankkeen valmistuvan vuoden 2023 toisella puoliskolla. Uusiutuvalla lentopolttoaineella voidaan päästöjä pienentää jopa 80 prosenttia. 

Kapasiteetti vuonna 2023 jo 1,5 miljoonaa tonnia

Muutos vahvistaa Nesteen jalansijaa Alankomaissa. Kun otetaan huomioon käynnissä olevat Singaporen jalostamon laajennustyöt, Nesteen uusiutuvan lentopolttoaineen tuotantokapasiteetti vuoden 2023 loppuun mennessä on 1,5 miljoonaa tonnia. 

”Uusiutuvan lentopolttoaineen tuotantoon tehtävä investointi Rotterdamissa on tärkeä askel toteuttaessamme kasvustrategiaamme: haluamme olla globaali johtaja uusiutuvissa ja kiertotalousratkaisuissa. Neste on sitoutunut tukemaan asiakkaitaan, jotta ne voisivat vähentää kasvihuonekaasupäästöjään vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Kun ilmailuala todennäköisesti palaa kasvu-uralle toivuttuaan koronapandemiasta, kasvavat myös tarve ja paine toimia ilmailusta aiheutuvien päästöjen vähentämiseksi”, Nesteen toimitusjohtaja Peter Vanacker sanoo tiedotteessa. 

Nesteen uusiutuvat lentopolttoaineet -liiketoiminnasta vastaavan johtajan Thorsten Langen mukaan ilmailuala on käännekohdassa kohti kestävämpää tulevaisiuutta.

”Olemme tyytyväisiä pystyessämme vastaamaan uusiutuvan lentopolttoaineen kasvavaan kysyntään, jota vauhdittavat myös Euroopan unionin ilmastotavoitteet. Tavoitteiden pohjalta laaditaan pian ehdotus koko Euroopan kattavaksi sitovaksi lainsäädännöksi, minkä edistämisessä Alankomailla on ollut hyvinkin keskeinen asema”, hän sanoo.

Neste kertoo jatkavansa uuden jalostamon investoinnin valmisteluja. Päätös jalostamon sijaintipaikasta tehdään vuoden 2021 loppupuolella tai vuoden 2022 alussa. 

AVAINSANAT

Neste

JAA

LUETUIMMAT