Päämainos
Outokumpu Mining Hub vauhdittaa kaivossivutuotteiden hyödyntämistä
24.11. 08:47

Outokumpu Mining Hub vauhdittaa kaivossivutuotteiden hyödyntämistä

Hankkeen tarkoituksena on luoda kaiivosalalle verkostomainen palvelukokonaisuus.

24.11.2022
Teksti Esko Lukkari

Business Joensuun ja Geologian tutkimuskeskus GTK:n vetämän Outokumpu Mining Hub –hanke käynnistää kaivoksen sivutuotteiden hyödyntämiseen keskittyvän verkostomaisen palvelukokonaisuuden.

Hanke loisi uusia liiketoimintaedellytyksiä kaivosalan palvelu- ja teknologiatoimittajille. Hanke toteutetaan yhteistyössä alan yritysten kanssa Outokummussa GTK Mintec:n ympärille.

Business Joensuu tiedotti asiasta 15.11.

Alalla ei aiemmin ole tehty

”Nyt pohdimme yritysten ja GTK:n kanssa sellaisen toiminnan käynnistämistä, jota ei toimialalla ole koskaan aiemmin tehty”, sanoo tiedotteessa Business Joensuun kaivannaisalan asiantuntija Ilkka Nykänen.

Nykänen vetää projektia, jonka tavoitteena on käynnistää kaivossivutuotteiden hyödyntämiseen keskittyvä verkostomainen palvelukokonaisuus. Business Joensuu ja Geologian tutkimuskeskus ovat hankkeen vetureita. Rahoitusta tulee aloitusvaiheessa Euroopan aluekehitysrahastolta ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitolta.

Käynnistysvaiheen jälkeen toiminnan kustannukset on tarkoitus kattaa markkinalähtöisesti, jolloin rahoituksen pääpaino muodostuu palvelujen myynnistä ja yritysten jäsenmaksuosuuksista.

”Uskon, että tähän vaiheeseen pääsemme vuoden parin sisällä”, sanoo Nykänen.

Käyttöä sivukiville ja rikastushiekoille

Outokumpu Mining Hub keskittyy alkuvaiheessa kehittämään ratkaisuja kaivosten sivukivien ja rikastushiekkojen parempaan hyödyntämiseen sekä niihin liittyvään vesienhallintaan. Tulevaisuudessa tarjonta voi kasvaa muihinkin palveluihin.

”Valitut palvelualueet ovat kaivosteollisuuden keskeisiä haasteita, joissa tulevalla Mining Hub -verkostolla on vahvaa osaamista ja kyvykkyyttä tuottaa lisäarvoa asiakkailleen”, arvioi Nykänen.

Sivukivien hyötykäytön haasteena on muun muassa se, että taloudellisesti kannattava kuljetusmatka on lyhyt ja hyödyntämiskohteen on löydyttävä läheltä. Suomessa on tähän asti ollut suhteellisen hyvin käytettävissä maa-ainesten ottoon sopivia harjualueita.

Vastaavien uusien alueiden hankinta ja käyttöönotto on kuitenkin entistä haastavampaa. Hyvälaatuisen maa-aineksen saatavuus lähietäisyydeltä onkin noussut avaintekijäksi monille rakennus- ja betoniteollisuuden toimijoille.

Rikastushiekan hyödyntämisessä sen sijaan on jo muutamia kehityshankkeita, muun muassa Oulun yliopistolla, VTT:llä, GTK Mintecilla ja Otanmäki Mine Oy:llä. Uusille hankkeille on silläkin puolen runsaasti tilaa.

”On selvää, että ainakin palveluille on olemassa todellinen tarve. Tätä ruokkii nopeasti muuttuva maailman geopoliittinen tilanne, Euroopan pyrkimys raaka-aine omavaraisuuden kasvattamiseen sekä vihreän siirtymän myötä lisääntyvä kriittisten mineraalien tarve”, sanoo Nykänen.

JAA

LUETUIMMAT