Päämainos

Owatec ratkoo Norjan kalateollisuuden vedenkäsittelyä

Norjan kalanjalostamot joutuvat kiristämään meriin laskettavien jätevesien raja-arvoja.

24.05.2023
Teksti Esko Lukkari

Elintarviketeollisuuden jätevesien ja lietteiden käsittelyyn erikoistunut oululainen Owatec laajentaa toimintaansa Norjaan perustamalla Owatec AS -tytäryhtiön.

Yhtiö tarjoaa voimaantulevan EU – taksonomian mukaisia käsittelyratkaisuja kalanjalostamoille. Oululaisyhtiö uskoo osaamiselleen olevan kysyntää Norjassa, kun kalanviljelyn päästövaatimukset kiristyvät huomattavasti.

NCE Aquatech Cluster:n yksi päätavoite Norjassa on mahdollistaa teknologioiden ja ratkaisujen kehittyminen kestäviin toimintamalleihin uusien yhteistyösopimusten avulla. Klusterin kautta Owatec on saavuttanut maan merkittävimmät kalanjalostamot ja kiinnostus on korkea. Tällä hetkellä yritys on toteuttanut laboratoriotestejä kalanjalostamon vesille Båtsfjordissa.

Business Oulu tiedotti hankkeesta 4.5.

”Täysin uutta vedenkäsittelyä”

”Owatec AS edustaa täysin uutta palvelua vedenkäsittelyyn Norjassa. Yrityksen kokonaisratkaisut ja teknologiat tulevat saavuttamaan EU:n asettamat raja-arvot”, sanoo tiedotteessa NCE Aquatech Clusterin projektikoordinaattori Morten Andersen.

Kalateollisuuden päästöjä säätelevän EU-direktiivin siirtymävaihe alkoi vuonna 2019, ja lopullinen voimaantulopäivä Norjassa on 3.12.2023. Elintarviketeollisuudesta kalanjalostamot joutuvat kiristämään meriin laskettavien jätevesien raja-arvoja moninkertaisesti

”Esimerkiksi fosforin (TP) osalta kertoimet ovat sadoissa ja kemiallisen hapenkulutuksen (COD) jopa tuhansissa. Owatec Groupin tekemän markkinakartoituksen mukaan varautuminen tuleviin regulaatiomuutoksiin on vähäistä”, sanoo Owatecin strateginen asiantuntija, Matleena Aarikallio.

Norwegian Seafood Council julkaisi vuoden alussa raportin kalateollisuuden viennin ennätyslukemista vuodelta 2022. Maa vei 2,9 miljoonaa tonnia mereneläviä maailmalle ja viennin arvo oli 151,4 miljardia Norjan kruunua. Liki 70 prosenttia viennistä kattaa lohi ja 10. suurimman vientimaan listalta löytyy seitsemän EU-maata, joihin kaupankäyntiä määrittävät EU-direktiivit.

Yhteistyö norjalaisen verkoston kanssa

NCE Aquatech Cluster:n yksi päätavoite Norjassa on mahdollistaa teknologioiden ja ratkaisujen kehittyminen kestäviin toimintamalleihin uusien yhteistyösopimusten avulla. Klusterin kautta Owatec on saavuttanut maan merkittävimmät kalanjalostamot ja kiinnostus on korkea. Tällä hetkellä yritys on toteuttanut laboratoriotestejä kalanjalostamon vesille Båtsfjordissa.

”Norjassa on huomattava markkinapotentiaali, mikä sopii Owatecin kasvustrategiaan. Tämän lisäksi meille on tärkeää päästä vaikuttamaan teollisuuden kestävyyteen entistä suuremmassa mittakaavassa”, sanoo yrityksen perustaja sekä toimitusjohtaja Jaakko Pellinen.

Owatec Group on oululainen, kiertotalouden mukaista liiketoimintaa toteuttava cleantech-yritys, joka on erikoistunut teollisuuden jätevesien ja lietteiden käsittelyyn, sekä sivuvirtojen arvokomponenttien talteenottoon merikontteihin rakennetuilla kokonaisratkaisuilla. Toimintamme vaikuttaa laaja-alaisesti useiden teollisuuden alojen ympäristökuormitukseen, joten kerrannaisvaikutukset luonnon monimuotoisuuden edistämisessä ovat mittavat.

Owatec Groupin liikevaihto vuonna 2021 oli 1,6 milj. euroa, vuonna 2022 liikevaihto kasvoi 3,9 milj. euroa. Vuodelle 2023 odotetaan kaksinkertaista liikevaihtoa.

JAA