Päämainos
Puukauppa käynyt edellissyksyjä vilkkaampana
15.11. 09:23

Puukauppa käynyt edellissyksyjä vilkkaampana

Metsäteollisuuden hankintaketjun suora ja epäsuora arvonlisäys vuodessa on 12 miljardia euroa.

15.11.2022
Teksti Esko Lukkari

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat tammi-lokakuussa puuta yksityismetsistä 27,4 miljoonaa kuutiota. Puukauppa on kesän jälkeen saanut vauhtia, ja syksyn aikana puuta on ostettu edellisvuosia vilkkaammin.

Ostomäärissä ollaan vielä 11 prosenttia jäljessä viime vuodesta. Viiden vuoden keskiarvoon verrattuna määrä on kolme prosenttia pienempi, mutta edellisvuotta suurempi.

”Suomalaisten hyvinvointi ja julkisen talouden pohja on tehty puusta. Metsäteollisuuden koko hankintaketjun suora ja epäsuora arvonlisäys vuodessa on 12 miljardia euroa. Mitä tarkemmin saamme ohjattua jalostuskelpoisen ainespuun lisäarvoa tuottavaan jalostukseen, sitä parempi koko suomalaiselle yhteiskunnalle”, sanoo Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Karoliina Niemi.

Metsäteollisuus ry tiedotti ostoista 11.11.

Kuitupuun ostot olivat 13,3 miljoonaa kuutiota, eli 9 prosenttia vähemmän ja tukkien ostot 12,8 miljoonaa kuutiota, eli kolme prosenttia enemmän kuin viitenä edellisenä vuonna keskimäärin.

Kantohinnat alkuvuotta korkeammalla

Havutukkien kantohinnat olivat lokakuussa 11–12 prosenttia ja koivutukin kantohinta 9 prosenttia korkeammat kuin vuoden alussa. Kuitupuiden kantohinnat olivat 15–21 prosenttia korkeammalla tasolla kuin vuoden alussa.

Lokakuussa mäntytukista maksettiin keskimäärin 69 euroa kuutiolta, mutta hinta vaihteli alueittain ja hakkuutavoittain 39 ja 73 euron välillä. Kuusitukin keskihinta oli 72 euroa kuutiolta hinnan vaihdellessa 47 ja 75 euron välillä. Koivutukin keskihinta oli 49 euroa kuutiolta, kun hinta vaihteli 31 ja 55 euron välillä. Kuitupuiden keskikantohinta oli 21–22 euroa kuutiolta, ja hinta vaihteli 12 ja 25 euron välillä.

Kantohintojen vaihteluun on useita syitä. Hintatasoon vaikuttavat muun muassa korjattavan puuston kokonaismäärä, puun laatu, runkojen koko, hakkuutapa, metsä- ja kaukokuljetusmatka, maasto sekä korjuuajankohta ja -olosuhteet. Tämän vuoksi puun hinta saattaa vaihdella merkittävästi jopa vierekkäisillä metsäkohteilla.

JAA

LUETUIMMAT