Päämainos
”Pyhäjärvelle suuntautuva investointituki tarkoittaa tulevaisuudennäkymää koko alueelle. Tuen myötä pitkään toiminut kaivos saa uuden merkityksen”, sanoo elinkeinoministeri Mika Lintilä TEM:n tiedotteessa.
08.09. 12:16

”Pyhäjärvelle suuntautuva investointituki tarkoittaa tulevaisuudennäkymää koko alueelle. Tuen myötä pitkään toiminut kaivos saa uuden merkityksen”, sanoo elinkeinoministeri Mika Lintilä TEM:n tiedotteessa.

Pyhäsalmen kaivokseen 150 MW:n pumppuvoimala

Kyseessä on poikkeuksellisen suuri uusiutuvan energian investointihanke Suomessa.

08.09.2021
Teksti Esko Lukkari kuvat Työ- ja elinkeinoministeriö

Pyhäjärvelle Pyhäsalmen käytöstä poistuvaan sinkki- ja kuparikaivoksen rakennettava pumppuvoimalaitos on saamassa peräti 26,3 miljoonan euron valtiontuen. Hallituksen raha-asianvaliokunta puoltaa tukea. 

Suomen Energiavarasto Oy aikoo rakentaa Suomen oloissa poikkeuksellisen suuren pumppuvoimalan. Laitos on tarkoitus käynnistää vuonna 2025. Sen teho olisi 75 MW ja laitosta olisi mahdollisuus laajentaa 150 MW tehoon. Sen tuotanto olisi noin 60–160 GWh vuodessa. 

TEM tiedotti asiasta 2.9.

”Pyhäjärvelle suuntautuva investointituki tarkoittaa tulevaisuudennäkymää koko alueelle. Tuen myötä pitkään toiminut kaivos saa uuden merkityksen. Nyt etenevä tuki yhdessä muiden investointi- ja energiatukien kanssa vahvistaa uusiutuvaa kotimaista energiajärjestelmää”, sanoo elinkeinoministeri Mika Lintilä TEM:n tiedotteessa.

Hallitus on siirtämässä energiatukijärjestelmän painopistettä tuotantotuista uuden energiateknologian investointi- ja demonstraatiotukiin.

Voimayksikkö tulisi 1400 metrin syvyyteen

Pumppuvoimalaitoksessa vesi varastoitaisiin kaivoksen yläpuolelle avolouhoksen vesialtaaseen. Ala-allas ja voimayksikkö sijoitettaisiin kaivoksen alaosaan 1 400 metrin syvyyteen. Sähkön hinnan ollessa matala vettä pumpattaisiin yläaltaaseen, ja sähkön hinnan ollessa korkea laitos toimisi kuin vesivoimalaitos tuottaen sähköä verkkoon. 

Sähkömarkkinoiden lisäksi sähköä voitaisiin tarjota myös säätösähkömarkkinoille. Säätösähkön merkitys korostuu tulevaisuudessa, kun esimerkiksi tuulivoiman osuus energiajärjestelmässä kasvaa. 

Pumppuvoimalaitoksen teknologia on laajasti käytössä maailmalla. Suomeen tällaisia laitoksia tai vastaavan kokoluokan energiavarastoja ei ole rakennettu. Uutta hankkeessa on pumppuvoimalaitoksen sijoittaminen kaivokseen ja poikkeuksellisen suuri putouskorkeus.  

Laitos edistäisi Pyhäsalmen käytöstä poistuvan kaivoksen uusiokäyttöä. Louhinta kaivoksella on loppumassa tänä vuonna. 

EVP Energiasta pääomistaja

Hankkeen pääsijoittajana toimii EPV Energia Oy, joka tulee jatkossa omistamaan Suomen Energiavarastot Oy:n ja kattamaan oman pääoman osuuden. 

Pyhäsalmen hankkeessa kasvihuonekaasujen päästövähenemä olisi 160 GWh energiamäärällä noin 0,2 miljoonaa tonnia vuodessa. Taustaoletuksena on se, että varastoitava sähkö on tuuli- tai aurinkoenergiaa ja se korvaa turpeen poltolla tuotettua sähköä. Hakijan mukaan hanke rakennusaikana tarjoasi noin 600 henkilötyövuotta. Laitos työllistäisi 5–20 henkilöä toiminnan laajuudesta riippuen. 

Hakijalle myönnetty tuki ylittää komission yleisessä ryhmäpoikkeusasetuksessa mainitun 15 miljoonan euron rajan, joten se tulee ilmoittaa komissiolle ns. yksittäisnotifikaationa. Tukipäätös on tehty ehdollisena komission päätökselle ja se voidaan maksaa, kun komissio on hyväksynyt tuen.

JAA

LUETUIMMAT