Päämainos
Sähkö- ja kaasukäyttöisten paketti- ja kuorma-autojen hankintatukiohjelmille jatkoa?
26.07. 09:42

Sähkö- ja kaasukäyttöisten paketti- ja kuorma-autojen hankintatukiohjelmille jatkoa?

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esitysluonnoksesta 7.8.2022 mennessä.

26.07.2022
Teksti Osto&Logistiikka

Niin kutsuttua hankinta- ja muuntotukilakia ehdotetaan jatkettavaksi vuoden 2024 loppuun asti. Laki mahdollistaa vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan tukemisen. Tukea voi saada myös ajoneuvon muuttamiseen vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi.

Tällä hetkellä lakia sovelletaan pakettiautojen hankintatukeen, jota haetaan viimeistään 31.12.2022 ja kuorma-autojen hankintatukeen, jota haetaan viimeistään 31.3.2023.

Lain tavoitteena on uudistaa ajoneuvokantaa nykyistä vähäpäästöisemmäksi ja pienentää siten liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä.

Ehdotus tuen jatkamisesta on parhaillaan lausuntokierroksella. Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esitysluonnoksesta 7.8.2022 mennessä. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi. Lausuntokierroksen jälkeen valmistelu jatkuu virkamiestyönä.

Esitys on tarkoitus käsitellä vuoden 2023 talousarvioesityksen yhteydessä syksyllä. Lain olisi tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 31.12.2022.

Lisärahoitusta paketti- ja kuorma-autojen hankintatukiin

Varautumisen ministerityöryhmä linjasi huhtikuussa vihreän siirtymän kokonaispaketista vuosille 2022 ja 2023. Osana pakettia osoitettiin rahoitusta fossiilittoman liikenteen tiekartan toimiin. Ministerityöryhmän päätöksen mukaan pakettiautojen hankintatukeen varataan yhteensä 4,5 miljoonaa euroa ja kuorma-autojen hankintatukeen yhteensä 4 miljoonaa euroa lisärahoitusta vuosina 2022–2023. Eduskunta hyväksyi määrärahapäätökset kuluvan kalenterivuoden osalta osana vuoden 2022 toista lisätalousarviota.

AVAINSANAT

LVM

JAA

LUETUIMMAT