Päämainos
Sähkön tehoreservin hankinta keskeytyy
19.09. 11:49

Sähkön tehoreservin hankinta keskeytyy

Tehoreservijärjestelmän tavoitteena on varmistaa sähkön kulutuksen ja tarjonnan tasapaino, mikäli tätä ei saavuteta markkinaehtoisesti.

19.09.2022
Teksti Ilmari Tuomivaara

Sähkön tehoreservin hankinta kaudelle 1.11.2022 – 31.10.2023 on keskeytynyt, koska Energiavirasto ei saanut tarjouskilpailussa yhtään hyväksyttävää tarjousta. Energiavirasto joutui hylkäämään kilpailutuksen ainoan tarjouksen Fortum Power and Heat Oy:n Meri-Porin voimalaitoksesta. Tarjous hylättiin, koska yhtiö sisällytti tarjoukseensa tasesähköriskin kustannuksia, jotka eivät ole tehoreservilain mukaisesti hyväksyttäviä.

Tehoreservilaitoksen ainoa tehtävä on ylläpitää käynnistysvalmiutta toimitusvarmuuden varmistamiseksi ja ottaa laitos pyydettäessä ajoon. Tämän vuoksi Energiavirasto ei pidä hyväksyttävänä, että yhtiölle kustannettaisiin erikseen myös tasesähköriski osana kiinteää ylläpitokorvausta. Tarjouksessa esitetty korvaus olisi ylittänyt tehoreservijärjestelmästä johtuvasta velvoitteesta aiheutuvat kustannukset.

"Energiaviraston tehtävänä on valvoa, että sähkönkäyttäjien maksettavaksi ei tule ylimääräisiä kustannuksia vaan ainoastaan tehoreservijärjestelmästä aiheutuvat kustannukset. Hylkäävä päätös perustuu täysin siihen, ettei Fortumin tarjous täytä tehoreservilain vaatimuksia", sanoo tiedotteessa johtaja Antti Paananen toteaa.

Koska Fortumin tarjous oli ainoa saatu tarjous Energiaviraston järjestämässä kilpailutuksessa, tehoreservin hankinta kaudelle 1.11.2022 – 31.10.2023 keskeytyy.

Talven kulutushuippujen loiventaminen tärkeää

Tehoreservijärjestelmän tavoitteena on varmistaa sähkön kulutuksen ja tarjonnan tasapaino, mikäli tätä ei saavuteta markkinaehtoisesti. Energiavirasto arvioi toukokuussa, että kaudella 2022 - 2023 Suomessa tarvitaan tehoreserviin kapasiteettia yhteensä 600 MW, jotta voitaisiin saavuttaa valtioneuvoston vahvistama toimitusvarmuuden tavoitetaso. Valtioneuvosto vahvisti maaliskuussa tavoitteeksi, että tehovajeen odotusarvo olisi enintään 2,1 tuntia vuodessa. Energiavirasto arvioi, että ilman tehoreserviä tehovajeen odotusarvo on noin 6,5 tuntia vuodessa.

"Ensi talvena sähkön kulutuksen ja tarjonnan tasapaino pyritään hoitamaan ensisijaisesti markkinaehtoisin toimenpitein. Mikäli tasapainoa ei muutoin saavuteta, Suomessa voidaan joutua rajoittamaan sähkön kulutusta esimerkiksi kiertävillä sähkökatkoilla. Tästä syystä sähkön käyttäjien vapaaehtoinen kulutuksen vähentäminen huippukulutustilanteissa on erittäin tärkeää", ylijohtaja Simo Nurmi korostaa.

JAA

LUETUIMMAT