Päämainos
Sellu- ja paperitehtaan prosessivesi biokaasuksi
30.04. 04:39

Sellu- ja paperitehtaan prosessivesi biokaasuksi

Gasum ja Stora Enso kehittivät uuden teollisen mittakaavan biokaasuprosessin Ruotsissa.

30.04.2021
Teksti Esko Lukkari

Gasum ja Stora Enso alkavat tuottaa biokaasua Stora Enson Ruotsin Nymöllan sellu- ja paperitehtaan prosessivedestä.

Nymöllaan avattu biokaasulaitos toimii Stora Enson sellu- ja paperitehtaan yhteydessä, ja se tuottaa nesteytettyä biokaasua tehtaan prosessivedestä.

Kyseessä on Pohjoismaiden ensimmäisen biokaasulaitoksen, joka toimii suoraan laitoksen raaka-ainetta tuottavan sellu- ja paperitehtaan yhteydessä. Huhtikuussa avattu laitos tuottaa prosessivedestä nesteytettyä biokaasua (LBG), jota voidaan käyttää uusiutuvana polttoaineena niin maalla, merellä kuin teollisuudessa. 

Gasum tiedotti asiasta 26.4.

Biokaasua riittää vuodeksi 200 kuorma-autolle

Nymöllan laitoksen avaaminen mahdollistaa ensimmäistä kertaa biokaasun tuottamisen teollisessa mittakaavassa. Nymöllassa tuotetaan vuosittain 75–80 GWh nesteytettyä biokaasua, mikä kattaa 200 kuorma-auton vuosittaisen polttoaineenkulutuksen. 

Gasumin juuri laajennetulla Turun biokaasulaitoksella tuotetaan vuosittain 60 GWh biokaasua eli Nymöllan tuotantokapasiteetti on sitä merkittävästi suurempi.

“Yhteistyö lähti liikkeelle molemminpuolisesta halusta vähentää hiilidioksidipäästöjä ja luoda samalla Stora Enson tehtaan prosessivedestä jotain arvokasta. Kysyntä puhtaammille polttoainevaihtoehdoille on valtava, joten laitoksen tuotantoa todella tarvitaan merenkulun, raskaan liikenteen ja teollisuuden tarpeisiin niiden hiilijalanjäljen pienentämiseksi”, Gasumin toimitusjohtaja Johanna Lamminen sanoo tiedotteessa.

”Projekti on ollut käynnissä kolme vuotta, ja on hienoa päästä avaamaan laitos virallisesti”, sanoo Stora Enson Paper-divisioonan johtaja Kati ter Horst

Merkittävä investointi kiertotalouteen

Nymöllan laitos on Gasumin rakentama ja ylläpitämä. Siihen on investoitu lähes 32 miljoonaa euroa, joista Gasum investoi 27 miljoonaa ja Stora Enso viisi miljoonaa euroa. Lisäksi projekti on saanut 12,2 miljoonaa euroa Klimatklivet-tukea. Klimatklivet on Ruotsin ympäristöviraston jakama investointituki, jolla tuetaan hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tähtääviä paikallisia ja alueellisia innovaatioita.

Biokaasun käyttö vähentää polttoaineen elinkaaripäästöjä jopa 90 prosenttia perinteisiin polttoaineisiin verrattuna. Nymöllan uuden laitoksen avaaminen edesauttaa saavuttamaan teollisen mittakaavan biokaasun (LBG) tuotannossa Ruotsissa. Tuotantokapasiteetin kasvattamiselle on tarvetta esimerkiksi raskaissa kuljetuksissa, joissa on tällä hetkellä kysyntää hiilidioksidipäästöjä vähentäville polttoaineille. 

  • Stora Enso tuottaa Nymöllassa vuosittain 340 000 tonnia sellua ja 485 000 tonnia puuvapaata toimistopaperia.
  • Gasumin biokaasulaitos on kytketty tehtaan jätevesijärjestelmään ja laitos tuottaa vuosittain 75–80GWh uusiutuvaa energiaa eli nesteytettyä biokaasua (LBG).
  • Laitos käsittelee tehtaalta tulevan prosessiveden anaerobisessa suurnopeusreaktorissa, jossa veden orgaaninen sisältö muutetaan biokaasuksi.
  • 50–60 prosenttia vähemmän orgaanisia yhdisteitä sisältävä prosessivesi johdetaan takaisin tehtaan jätevedenpuhdistamoon.
  • Tuotettu biokaasu parannetaan, jonka jälkeen se nesteytetään jäähdyttämällä kaasu -162 Celsius-asteeseen.
  • Nesteytetty biokaasu varastoidaan varastosäiliöihin, joista se kerätään kuljetettavaksi esimerkiksi Gasum kaasutankkausasemille.

JAA