Päämainos
SKAL vaatii jälleen ammattidieseliä
11.01. 07:19

SKAL vaatii jälleen ammattidieseliä

Ammattidiesel on jo yhdeksässä Euroopan maassa. Suomessa diesel EU:n toiseksi kalleinta.

11.01.2022
Teksti Esko Lukkari

SKAL:n toimitusjohtaja Anssi Kujala ja johtaja Petri Murto vetoavat jälleen ammattidieselin käyttöönotosta. Vetoomus on osoitettu valtiovarainministeri Annika Saarikolle, kansliapäällikkö Juha Majaselle, liikenneministeri Timo Harakalle ja elinkeinoministeri Mika Lintilälle.

SKAL:n mielestä hallituksen tulisi aloittaa välittömästi ammattidieseljärjestelmän valmistelu. Kun bio-osuuden lisääminen polttoaineisiin korottaa polttoaineen hintaa huomattavasti arvioitua enemmän, on liiton mukaan välttämätöntä puuttua kustannusnousuun ja lieventää sen vaikutuksia maamme kilpailukyvylle.

SKAL julkisti vetoomuksensa 4.1.

Vetoomuksen mukaan dieselin hinta Suomessa on ennätyksellisen korkealla. Euroopan komission joulukuun lopussa 2021 julkaiseman tilaston mukaan Suomessa dieselin hinta on Euroopan toiseksi kalleinta. Kustannustaso on siksi kohtuuton pitkien etäisyyksien Suomelle.

Dieselin hinta on vetoomuksen mukaan noussut viimeisen vuoden aikana joulukuun 2021 loppuun mennessä noussut 21 prosenttia, peräti 29 senttiä litralta. Yksin polttoaineen hinnannousun vaikutus kuorma-autoliikenteen kustannuksiin on ollut keskimäärin noin 4,3 prosenttia ja perävaunuyhdistelmillä noin 5,1 prosenttia vuodessa.

Jakeluvelvoite nosti lisää

Tämän lisäksi nyt vuoden vaihteessa liikennepolttoaineiden hintaa nosti vuoden 2022 vaihteessa 1,5 prosenttiyksiköllä kiristynyt jakeluvelvoite, mikä kohdistuu erityisesti dieselöljyyn. Bensiinissä bio-osuus voi teknisistä syistä johtuen olla enintään 10 prosenttia.. 

Kiristynyt jakeluvelvoite nosti dieselin hintaa jopa yli kymmenellä sentillä per litra yhden yön aikana.

Lisäksi vuoden 2022 alussa nousi parafiinisen dieselöljyn polttoainevero kaksi senttiä litralta. Vuonna 2020 yli 70 prosenttia dieselöljyn kulutuksesta oli laadultaan parafiinista. 

Vuodessa nousu 40 senttiä/litra

Näin ollen vuoden aikana polttoaineen hinta on kuljetusyrittäjällä saattanut nousta yli 40 senttiä per litra. Yksittäiselle ajoneuvoyhdistelmällä viimeisen vuoden aikana tapahtunut dieselin hinnannousu on voinut tarkoittaa kymmenien tuhansien eurojen lisälaskua.

Tilanne vaikuttaa erityisen haitallisesti niin kuljetusyritysten talouteen kuin yleisestikin Suomen logistiikkakustannuksiin.

 Kirlemässä muistutetaan, että tavaraliikenteessä käytettävästä energiasta 2/3 kuluu raskaissa ajoneuvoyhdistelmissä. Niissä ei ole tällä hetkellä realistista vaihtoehtoa nestemäiselle dieselille, jolloin polttoaineen hinnan nousulla ei ole ohjaavaa vaikutusta toisiin käyttövoimiin tai toisiin kuljetusmuotoihin. Kun fossiilista öljyä kalliimman bioraaka-aineen osuutta dieselissä lisätään jakeluvelvoitteella, on SKAL:n mukaan varmistettava, että lisäkustannus ei rasita liikaa Suomen kilpailukykyä.

Heikentää tavaraliikennettä

Maanteiden tavaraliikenne kuluttaa dieselpolttoainetta noin 1,3 miljardia litraa vuodessa. Yksi sentti lisää dieselin hintaan tarkoittaa noin 13 miljoonan euron lisäkustannuksia kuljetusalalle. 

Kuten aiemmin todettua, viimeisen vuoden aikana (12/2020 – 12/2021) dieselin hinta on noussut Tilastokeskuksen mukaan 29 senttiä litralta. Tämä on nostanut kuljetuskustannuksia Suomessa noin 380 miljoonaa euroa vuositasolla. Kustannuslisä on valtavan suuri ja se heikentää suomalaisten kuljetusyritysten toimintamahdollisuuksia sekä romahduttaa maamme kustannuskilpailukykyä.

Edellä olevan kustannusnousun lisäksi vuoden vaihteessa 2022 tapahtui merkittävä päätösperusteinen dieselin hinnannousu, mikä nosti dieselin hinnannousun kustannusvaikutuksen kuljetusalalle noin 500 miljoonaan euroon vuositasolla verrattuna joulukuun 2020 tilanteeseen.

Uusiutuvan hinta noussut myös 

Myös uusiutuvan dieselin maailmanmarkkinahinta on noussut erittäin voimakkaasti viimeisen vuoden aikana. Tämä nostaa jakeluvelvoitteen kustannusvaikutusta enemmän kuin sitä säädettäessä on osattu arvioida.

Joulukuun alussa 2021 julkistettiin ”Liikenteen jakeluvelvoitetason nosto - uusiutuvien polttoaineiden riittävyys ja vaikutusarvioinnit”-raportti. Selvitys on toteutettu työ- ja elinkeinoministeriön (TEM), liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) ja ympäristöministeriön (YM) toimeksiannosta syksyn 2021 aikana. 

Selvityksessä arvioitiin jakeluvelvoitteen kustannusvaikutuksia seuraavasti: ”Nykyisen jakeluvelvoitetason (30 %) arvioidaan nostavan dieselin pumppuhintaa 12–22 senttiä/litra vuoteen 2030 mennessä. Yhteensä dieselin hinnan on mallinnettu nousevan samalla aikavälillä 30–40 senttiä/litra.” 

Nykytietojen perusteella tuo arvioitu kustannusvaikutus lähes toteutui jo vuoden 2022 alusta, kun jakeluvelvoite nousi 19,5 prosenttiin. Kun hintavaikutukset jakeluvelvoitteen kiristymisestä ovat nyt nähdyn kaltaisia, on syytä luopua suunnitelmista nostaa velvoiteosuutta 30 prosentista 34 prosenttiin.

Ammattidiesel on yhdeksässä maassa

Suomessa tulee ottaa käyttöön EU:n energiaverodirektiivissä 2003/96/EY säädetyn mekanismin mukaisesti ammattidiesel, jolloin kuorma- ja linja-autoissa käytettävää dieseliä verotetaan muissa ajoneuvoissa käytettävää kevyemmin. Järjestelmä on käytössä yhdeksässä EU-maassa.

Suomessa myytäisiin samaa dieselöljyä niin henkilö-, paketti, linja- kuin kuorma-autoihinkin kuten tälläkin hetkellä. Kun dieselöljyä tankattaisiin kokonaispainoltaan vähintään 7,5 tonnin kuorma-autoon tai M2- / M3-luokan linja-autoon, ajoneuvon haltija voisi hakea palautusta maksamistaan polttoaineveroista. Tämä palautusmekanismi on nimeltään ammattidiesel.

Ajoneuvon haltija voisi hakea palautusta sähköisen järjestelmän kautta ilmoittamalla palautuksen soveltamisalaan kuuluviin ajoneuvoihin tankatut diesellitrat. Ammattidieselin kohteena oleviin polttoainetankkauksiin kohdistuisi myös arvonlisäverovähennyksiä, jotka ovat verotuksen valvonnan kohteena. Näin ollen järjestelmä ei olisi altis väärinkäytöksille. Myös sähkön myynnissä on pystytty erottamaan teollisuuden ja kulutuksen verokannat toisistaan.

AVAINSANAT

ammattidiesel

JAA

LUETUIMMAT