Päämainos

St1 suunnittelee Norjaan suurta tuulivoimapuistoa

Yhtiö tutkii myös vihreän ammoniakin tuotantolaitoksen rakentamista Finnmarkin alueelle.

30.11.2023
Teksti Esko Lukkari

St1:n enemmistöomistama Grenselandet DA suunnittelee Davvi-tuulivoimapuistoa Pohjois-Norjassa. Hanke sijaitsee Vuonjalráššassa Lebesbyn kunnassa, saamelaisille tärkeän Rásttigáisán tunturin läheisyydessä.

St1 on teettänyt Davvin tuulivoimapuistohankkeesta riippumattomia vaikutusarviointeja, koska yhtiö kertoo 24.11. antamassaan tiedotteessa kunnioittavansa YK:n 27 artiklaa, joka turvaa alkuperäiskansojen oikeudet harjoittaa perinteistä kulttuuriaan.

Tiedotteen mukaan hankealue on valittu niin, että sen vaikutukset poronhoitoon ja paikalliseen elämään ovat mahdollisimman vähäiset. Suunniteltu tuulivoimapuisto on kaukana asutuksesta.

Hanke on nyt lupavaiheessa

Davvi-tuulivoimapuistohanke on nyt Norjan viranomaisten lupavaiheessa. Ennen luvan myöntämistä järjestetään julkinen kuuleminen. Vasta sen jälkeen harkitaan hankkeen etenemistä ja rakennuslupaa.

Viranomaisille on toimitettu riippumattomien asiantuntijoiden laatima vaikutusarviointi. Sen tekijät tapasivat eri sidosryhmiä kuten poronhoitoalueiden edustajia noin 70 eri kokouksessa. Arvioinnin mukaan hanke on toteuttavissa siten, että saamelaisten ja paikallisyhteisöjen oikeudet toteutuvat.

Tuulivoimalla tuotetun uusiutuvan sähkön lisääminen on tiedotteen mukaan avainasemassa energiamurroksessa. St1 tutkii eri vaihtoehtoja uuden tuulivoimatuotannon toteuttamiseksi.

Vihreä ammoniakki kiinnostaa myös

Norjan Finnmarkin alueella on hyvät mahdollisuudet tehokkaaseen sähköntuotantoon, joka vaikuttaa luontoon mahdollisimman vähän. Finnmarkin lääninhallituksen tavoitteena on ottaa käyttöön 2 000 MW tuulivoimaa vuoteen 2030 mennessä, ja Davvin 800 MW:n tuulivoimapuisto on olennainen osa tavoitetta.

Davvin tuulivoimapuiston rakentaminen vähentäisi hiilidioksidipäästöjä 1,5 miljoonaa tonnia vuodessa.

St1 tutkii myös tuulivoimaan ja elektrolyysiin perustuvan vihreän ammoniakin tuotantolaitoksen rakentamista Finnmarkin alueelle. Tavoitteena on tuottaa monenlaisia uusiutuvan energian tuotteita liikenteeseen ja teollisuuteen. Lisäksi St1 kehittää Finnmarkissa 750 MW Sandfjelletin tuulipuistohanketta Gamvikin kunnassa. St1:llä on myös tuulivoiman kehityshankkeita Ruotsissa.

JAA