Suomessa aloitti uusi vetyprofessori

VTT nimitti meritoituneen Jari Kiviahon vetyyn keskittyväksi tutkimusprofessoriksi.

10.03.2023
Teksti Esko Lukkari

Filosofian tohtori, VTT:n johtava erikoistutkija Jari Kiviaho on nimitetty tutkimusprofessoriksi 1.3.2023 alkaen. Hän oli käynnistämässä VTT:n polttokenno-, elektrolyyseri- ja vetytutkimusta 2000-luvun alussa ja on toiminut tutkijana kotimaisessa ja EU:n rahoittamassa vetytutkimuksessa.

VTT:stä on tullut 20 vuoden aikana yksi Euroopan johtavista vetyratkaisuja tuottavista organisaatioista. Myös Suomi tavoittelee Euroopan johtavaa asemaa vetytaloudessa läpi sen arvoketjun. Tämän mahdollistaa vahva osaamispohja tutkimusorganisaatioissa ja yrityksissä.

Kiviaho on työssään nähnyt vedyn nousun yhdeksi ilmastonmuutoksen ja vihreän talouden merkittäväksi ratkaisijaksi.

VTT tiedotti nimityksestä 7.3.

”Tavoittelemme fossiilisten energialähteiden, kuten öljyn, kivihiilen sekä maakaasun, korvaamista uusiutuvilla energialähteillä kaikkialla ympäröivässä yhteiskunnassa. Tuuli- ja aurinkoenergia ja niihin liittyvä vihreä vety ovat hyviä keinoja koko yhteiskunnalle, teollisuudelle ja liikenteelle hiilijalanjäljen ja päästöjen pienentämiseen”, hän sanoo tiedotteessa.

”Tarvitsemme vetyyn liittyvän valmistavan teollisuuden nopeaa lisäämistä Suomeen tukemalla tutkimusta, tuotekehitystä ja investointeja koko arvoketjun laajuudella. Lisäksi vedyn varastointi- ja kuljetusratkaisujen kehittäminen Suomeen olisi aloitettava nopeasti. Vetyyn liittyvien turvallisuusnäkökohtien ja regulaation olisi hyvä olla aina mukana kaikissa hankkeissa”, hän sanoo.

Tärkeä avaus Suomelle

VTT:n Teollisuuden energia ja vety -tutkimusalueen johtaja Antti Arasto pitää uutta vetyyn keskittyvää professuuria tärkeänä Suomelle.

”Vetyprofessorimme edustaa maailmanluokan osaamista, jota tarvitaan entistä kilpailukykyisempien ratkaisujen kehittämiseen suomalaiselle ja eurooppalaiselle vientiteollisuudelle”, Arasto sanoo.

Kiviaho on VTT:n johtavana erikoistutkijana vastannut polttokennojen, elektrolyysereiden ja vihreän vedyn ratkaisuihin liittyvästä kehitystyöstä yhdistetyn sähkön ja lämmön tuotantoon, liikenteen ja teollisuuden tarpeisiin. Hänellä on myös useita luottamustehtäviä kansainvälisissä vetyohjelmissa. Hän toimii VTT:n yhteyshenkilönä Hydrogen Europe Research:ssa, EERA FCH JP:n koordinaattorina, IEA AFC Executive committeessa ja Annex 32 puheenjohtajana, Nordic Hydrogen Partnership:n hallituksessa sekä jäsenenä Clean Hydrogen Partnership:n Stakeholders Group:ssa.

JAA

LUETUIMMAT