Päämainos
Suomessa kulki vaarallisia aineita 57 miljoonaa tonnia
13.02. 08:54

Suomessa kulki vaarallisia aineita 57 miljoonaa tonnia

Viime vuoden luku on neljä prosenttia vuotta 2017 pienempi. Laivoissa kulkee yhä pääosa aineista.

13.02.2024
Teksti Esko Lukkari

Suomessa kuljetettiin vaarallisia aineita eri liikennemuodoissa viime vuonna noin 57 miljoonaa tonnia vuonna 2022. Määrä on pienentynyt neljä prosenttia sitten vuoden 2017. 

Tiedot selviävät Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin selvityksestä. Selvitys jatkaa vuonna 1987 alkanutta vaarallisten aineiden kuljetustilastojen sarjaa. Tiedonkeruu on toteutettu viiden vuoden välein.

Traficom tiedotti asiasta 8.2.

 Alusliikenteessä ja rautatieliikenteessä hyödynnettiin viranomaisten tietoaineistoja. Tieliikenteen ja ilmailun osalta tietoa kerättiin yrittäjille kohdistetuilla kyselyillä, minkä vuoksi tiedoissa on huomattavaa epävarmuutta.

Laivat kuljettavat valtaosan

Aluskuljetuksissa aineita oli vuonna 2022 yhteensä 41,6 miljoonaa tonnia eli osuus oli 72 prosenttia vaarallisten aineiden kuljetuksista. Aluskuljetusten osuus on aiemmin ollut samaa luokkaa. Aluskuljetuksista suurin osa on raakaöljyä tai öljytuotteita. Lisäksi kuljetetaan muita kemikaaleja sekä kiinteitä irtolasteja, lähinnä kivihiiltä.

Tiekuljetusten osuus oli vuonna 2022 yhteensä 11,8 miljoonaa tonnia eli noin viidennes kokonaismäärästä. Osuus oli samaa suurusluokkaa kuin vuonna 2017. Tiekuljetuksina kuljetetaan pääasiassa palavia nesteitä ja syövyttäviä aineita.

Rautatiekuljetuksia oli vuonna 2022 yhteensä 4,0 miljoonaa tonnia eli noin seitsemän prosenttia. Osuus laski hieman vuodesta 2017. Rautatiekuljetuksina kuljetetaan pääasiassa palavia nesteitä, syövyttäviä aineita ja kaasuja.

Ilmakuljetusten osuus on muita kuljetusmuotoja selvästi pienempi, vuonna 2022 yhteensä 1 856 tonnia. Ilmakuljetuksina kuljetetaan pääasiassa muita vaarallisia aineita ja esineitä sekä palavia nesteitä.

Paljon päällekkäisyyttä

Eri liikennemuotojen yhteenlaskettu kokonaismääräarvio sisältää päällekkäisyyttä, koska aluskuljetuksina saapuvia tai lähteviä aineita kuljetetaan maaliikenteen kuljetuksina satamiin.

Tieliikenteen ja ilmaliikenteen kuljetusten tiedonkeruuseen liittyvien epävarmuuksien vuoksi tiedonkeruuta ei tulla jatkossa toteuttamaan kyselytutkimuksella. Tulevien tiedonkeruiden toteutettavuuteen vaikuttaa näin merkittävästi sähköisen rahtitiedon saatavuus ja käytettävyys.

JAA