Päämainos
Suomi mukaan NATOn miljardin euron innovaatiorahastoon
24.05. 08:27

Suomi mukaan NATOn miljardin euron innovaatiorahastoon

Tesiltä 35 miljoonan euron sijoitus deep tech ja startup-yritysten rahastoon.

24.05.2023
Teksti Esko Lukkari

Suomi liittyy NATOn perusteilla olevaan miljardin euron innovaatiorahastoon. Tesi tekee rahastoon 35 miljoonan euron sijoituksen. Rahaston uskotaan avaavan suomalaisille startup-yrityksille uusia mahdollisuuksia.

NATOn innovaatiorahasto tulee sijoittamaan siinä mukana olevien NATO-maiden teknologisesti murroksellisiin (deep tech) alkuvaiheen startupeihin ja näihin sijoittaviin venture capital -rahastoihin

Rahastoon ovat tulossa kaikki 22 NATOn jäsenvaltiota. Päätös rahaston perustamisesta tehtiin NATOn Madridin huippukokouksessa kesällä 2022. NATOn innovaatiorahaston operatiivinen toiminta alkaa tänä vuonna NATOn Vilnan huippukokouksen paikkeilla.
TEM tiedotti asiasta 17.5.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä korostaa tiedotteessa , että Suomen on tärkeää päästä heti jäsenyyden alkumetreiltä aktiiviseksi toimijaksi keskeisiin Naton toimintoihin ja verkostoihin.

”Suomella paljon tarjottavaa”

”Rahaston ideana on varmistaa, että uusiin teknologioihin ja huippuinnovaatioihin liittyvä osaaminen ja omistus säilyvät NATO-maissa. Suomella on annettavanaan valtava potentiaali NATOn kannalta keskeisissä teknologioissa, kuten tekoälyssä ja kvanttiteknologiassa. Rahasto on suomalaisille murroksellisia teknologioita kehittäville alkuvaiheen startupeille uusi kasvupääoman lähde”, hän sanoo.

”Kehitämme kansainvälisiä verkostoja ja kanavoimme ulkomaista pääomaa ja osaamista Suomeen. Tesin nyt tekemä sijoitus avaa suomalaisille pääomasijoitusrahastoille ja startupeille oven NATOn innovaatiorahastoon ja sen yhteistyöverkostoihin”, sanoo Tesin toimitusjohtaja Pia Santavirta.

NATOn innovaatiorahaston sijoitukset kohdentuvat teknologioihin, joilla on pääasiallisesti kaupallinen, mutta myös mahdollinen puolustuksellinen tai turvallisuuskäyttötarkoitus (ns. kaksikäyttöratkaisut). Nämä teknologiat liittyvät esimerkiksi tekoälyyn, kvanttiteknologiaan, uusiin materiaaleihin, energiaan, bioteknologiaan, viestintään ja avaruuteen.

”Naton innovaatiorahasto keskittyy käytännössä deep tech -alan yritysten rahoittamiseen. Suomessa näitä yrityksiä on Tesin tekemän selvityksen mukaan noin 240. Deep tech -yrityksille tyypillistä on, että ne tarvitsevat merkittäviä investointeja jo alkuvaiheessa ja pitkien kehityskaarien takia pitkäjänteistä pääomaa”, Tesin rahastosijoituksista vastaava Matias Kaila toteaa.

NATOn innovaatiorahasto on vielä perusteilla, ja se tulee tekemään tiivistä yhteistyötä NATOn ja etenkin sen tiede- ja teknologiayksikön (Science and Technology Organisation) kanssa sekä täydentämään yrityksille ja tutkimuslaitoksille tarkoitettua DIANA (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic) -innovaatiokiihdyttämöä. NATOn innovaatiorahaston operatiivinen toiminta alkaa tänä vuonna NATOn Vilnan huippukokouksen paikkeilla, ja sen tavoitteena on aloittaa sijoitustoiminta pian huippukokouksen jälkeen.

JAA