Päämainos
Suomiradan suunnittelutyö keskeytymässä
18.09. 13:11

Suomiradan suunnittelutyö keskeytymässä

Suomen valtio, edustajanaan liikenne- ja viestintäministeriö ja yhteistyössä valtiovarainministeriön kanssa käynnistävät neuvottelut Suomi-rata Oy:n nykyisten osakkaiden kanssa yhtiön tarkoituksen muuttamiseksi kattamaan vain Lentoradan suunnittelun.

18.09.2023
Teksti Esko Lukkari kuvat Shutterstock/LVM

Liikenne- ja viestintäministeriö ja valtiovarainministeriö aikovat käynnistää neuvottelut Suomi-rata Oy:n osakkaiden kanssa yhtiön tarkoituksen muuttamiseksi kattamaan vain Lentoradan suunnittelun. Suomi-rata Oy omistajina ovat Suomen valtio 51 prosentin omistusosuudella, Finavia ja pääradan vaikutusalueen 20 kaupunkia ja kuntaa, Hämeestä mm. Hämeenlinna, Riihimäki ja Lahti.

Tämä tarkoittaisi Helsinki-Tampere-välin suunnittelun keskeyttämistä. Helsingistä Tampereen kautta Ouluun johtavaa rataa kutsutaan Suomen pääradaksi.

Lentorata-hanketta viedään eteenpäin hallitusohjelman mukaisesti. Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi 12.9.2023 liikenne- ja viestintäministeriön esitystä valtion etenemiseksi asiassa.

Liikenne- ja viestintäministeriö tiedotti asiasta 18.9.2023.

Suomi-rata Oy:stä Lentorata Oy

LVM:n tiedotteen mukaan muutoksen myötä Suomi-rata Oy:n nimi muutettaisiin Lentorata Oy:ksi. 

Yhtiön tehtävänä olisi Pasilan ja Keravan välisen Lentoradan suunnittelu rakentamisvalmiuteen asti. Yhtiö voisi tämän lisäksi teettää selvityksiä hyötyjen ja haittojen tunnistamiseksi Lentoradan toteuttamispäätöksen valmistelemiseksi. Selvitykset voisivat sisältää sääntelyn vähimmäisvaatimukset täyttävää ratasuunnitelmaa pidemmälle meneviä selvityksiä ja tutkimuksia luotettavamman rakentamisvaihetta koskevan kustannus- ja vaikutusarvioinnin saamiseksi.

Suomi-rata Oy on joulukuussa 2020 perustettu hankeyhtiö, jonka tehtävänä on Helsingin ja Tampereen väliseen Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta kulkevaan raideyhteyteen liittyvä raideliikenneinfrastruktuurin suunnittelu rakentamisvalmiuteen asti.

Hankekokonaisuuteen kuuluu niin kutsuttu Lentorata, jonka suunnitteluun myönnettiin kesäkuussa 2023 Verkkojen Eurooppa -välineen (Connecting Europe Facility, CEF) rahoitusta 2,75 miljoonaa euroa.

JAA