Päämainos
Tampere–Jyväskylä-radan suunnittelu alkaa
18.09. 09:42

Tampere–Jyväskylä-radan suunnittelu alkaa

Rataverkon pääväyliin lukeutuvan rataosuuden häiriöherkkyyttä vähennetään monin eri tavoin.

18.09.2023
Teksti Esko Lukkari

Väyläviraston Tampere–Jyväskylä-radan suunnittelun toteutusvaihe alkaa tämän kuun aikana. Hanke parantaa rataliikenteen sujuvuutta ja vähentää radan häiriöherkkyyttä Tampere–Jyväskylä-välillä.

AFRYn suunnittelukokonaisuuden kehitysvaihe on päättynyt, ja hanke siirtyy syyskuun aikana suunnittelun toteutusvaiheeseen, jossa AFRY jatkaa Väyläviraston kumppanina.

Vuosien 2023–2026 aikana suunniteltavia kohteita ovat Lahdenperä–Jämsä-rataoikaisu sekä kaksoisraide tälle rataosuudelle, Korpilahden uusi liikennepaikka sekä nopeusrajoituksen poiston selvittäminen Paasivuoren ja Lahdenvuoren tunneleissa.

Afry tiedotti asiasta 13.9.

Osa rataverkon pääväylistä

Tampere–Jyväskylä-rataosa kuuluu Suomen rataverkon pääväyliin, ja sen ratapituus on 154 km ja raidepituus 194

Kehitysvaiheen sisältävä suunnitteluhankinta on osa vuonna 2020 alkanutta Tampere–Jyväskylä-suunnitteluhanketta. Kehitysvaiheessa määriteltiin yhdessä tilaajan kanssa suunnittelutyön sisältö ja kustannukset.

Tammikuussa 2023 alkaneen kehitysvaiheessa on valittu suunnittelutehtävät toteutusvaiheeseen niiden vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden perusteella. Mahdollisia rataosalle suunniteltavia kehitys- ja perusparannuksen toimenpiteitä arvioitiin useita.

Vuosien 2023–2026 aikana suunniteltavien kohteiden tavoitteena on mahdollistaa vakioaikataulut henkilöliikenteelle, lisätä rataosan kapasiteettia sekä lyhentää matka-aikaa ja vähentää häiriöherkkyyttä. Lisäksi suunnitellaan perusparannuksia Muuramen ja Jyväskylän väliselle rataosuudelle, jolla on merkittävää korjausvelkaa.

Mukana myös Sweco ja Ramboll

AFRY jatkaa pääsuunnittelijana hankkeessa, ja lisäksi suunnitteluun osallistuvat Ramboll ja Sweco.

Väyläviraston projektipäällikkö Eero Virtasen mukaan kehitysvaiheelle ja hankkeen sujuvalle etenemiselle asetetut tavoitteet ovat toteutuneet erinomaisesti.

”Mielestämme on tärkeää, että palveluntuottaja on sitoutunut vahvasti hankkeeseen jo varhaisessa vaiheessa. Toimintatapojen kehittäminen ja suunnitteluprosessin sekä aikataulujen laatiminen yhdessä antavat hyvät edellytykset suunnittelun tehokkaaseen ja laadukkaaseen läpivientiin”, Virtanen sanoo tiedotteessa.

AFRYn Infra-yksikön johtajan Mikko Inkalan mukaan suunnittelutehtävän kehitysvaihe edistää suunnittelun tehokkuutta ja tuo pitkäjänteisyyttä suunnitteluun.

”Kun valittu suunnittelija on mukana jo suunnitteluhankkeen valmistelussa, työohjelman laadinnassa ja aikataulutavoitteiden asettamisessa, kokonaisuutta ja resurssien käyttöä pystytään optimoimaan yksittäisten osaprojektien sijasta suurina kokonaisuuksina ja pitkällä aikajänteellä”, Inkala sanoo.

Hanke kuuluu vuonna 2020 alkaneeseen kokonaisuuteen, jossa parannetaan ja kehitetään Jyväskylä–Tampere-rataa Väylävirastolle myönnetyllä 18 miljoonan euron valtuudella. Suunnitteluhankkeessa on käynnissä lukuisia kohteita, ja nyt alkaa viimeisten, kehitysvaiheessa määriteltyjen kohteiden suunnittelu.

JAA