Päämainos
Turun telakan työllisyysvaikutus Suomessa kasvoi yli 13 prosenttia
18.01. 07:09

Turun telakan työllisyysvaikutus Suomessa kasvoi yli 13 prosenttia

Turun seutukunnan alueella kasvua oli jopa 42 prosenttia.

18.01.2023
Teksti Ilmari Tuomivaara

Meyer Turun toimitusten arvo oli vuonna 2021 reilut 972 miljoonaa euroa, mikä on noin neljä prosenttia enemmän kuin vuonna 2018. Telakan ja sen suorien toimittajayritysten telakan tuotantoon liittyvä yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 2,1 miljardia euroa. Kasvua viimeisen kolmen vuoden aikana oli syntynyt yhdeksän prosenttia.

Telakan työllisyysvaikutusten kasvu Suomessa viime vuosina liittyy suurimmalta osin telakan kokonaistyöllistävyyden nousuun. Suomessa suora ja välillinen työllisyysvaikutus kasvoi 13 prosenttia, Turun seutukunnan alueella jopa 42 prosenttia. Yksittäisistä kunnista telakka ja sen toimittajayritykset työllistävät suoraan ja välillisesti selkeästi eniten turkulaisia, mutta Varsinais-Suomesta myös Kaarina, Raisio, Lieto ja Naantali nousevat kymmenen kärkeen.

Tiedot selviävät Turun yliopiston tekemästä telakan aluevaikutustutkimuksesta. Turun yliopisto tiedotti aiheesta 17.1.

Varsinais-Suomessa Turun telakka onkin neljänneksi suurin yritystyönantaja ja toiseksi suurin teollisuustyönantaja. Lisäksi työtä Suomeen tuovat työllisyystarkastelusta puuttuvien ulkomaisten yritysten ja niin sanotun toisen tason toimittajien kasvaneet työllisyysvaikutukset sekä välilliset vaikutukset vähittäiskauppaan ja muihin alueen palveluihin.

"Telakan toimittajaverkosto on laajennut viimeisen kolmen vuoden aikana noin sadalla yrityksellä, ja toimitusten kokonaisarvo noussut noin neljä prosenttia. Tästä syntyy kasvua suomalaisten työllisyyteen, vaikka ulkomaisten toimittajien osuus on myös kasvanut", sanoo tiedotteessa Brahea-keskuksen erikoistutkija Tapio Karvonen Turun yliopistolta.

Kotimaisista toimittajayrityksistä 42 prosenttia sijoittuu Varsinais-Suomeen ja 38 prosenttia Uudellemaalle. Telakan toimittajayrityksiä on kuitenkin laajasti ympäri Suomea, yhteensä 112 kunnasta.

"Laivanrakennuksella ja koko meriklusterilla on pysyvä strateginen merkitys Turun kaupungille sekä alueen taloudelle ja työllisyydelle. Turku haluaa olla osaltaan edelleen vahvistamassa näitä vaikutuksia esimerkiksi vastaamalla yhdessä korkeakoulujen ja oppilaitosten kanssa yritysten osaamistarpeiden muutoksiin sekä tukemalla Turkuun kohdentuvan tutkimus- ja kehittämisrahoituksen kasvattamista merkittävästi nykytasosta", sanoo Turun pormestari Minna Arve.

Toimitusten kotipaikka monipuolistunut

Telakka on merkittävä paikallinen toimija Turun talousalueella ja Varsinais-Suomessa, vaikka muista maakunnista ja ulkomailta tulevien toimitusten osuus on myös kasvanut.

Suomalaisten toimitusten arvosta isoin osa, 39 prosenttia, tulee edelleen Varsinais-Suomesta, mutta toimitusten kotipaikka on monipuolistunut ja muiden maakuntien osuus toimitusten arvosta noussut. Toimituksia tulee Suomesta lähes kaikista maakunnista, ja muun muassa Kanta-Hämeen (10 %) ja Pohjanmaan (4 %) osuudet toimitusten arvosta ovat tuplaantuneet kolmessa vuodessa.

Ulkomaisten toimitusten arvo on kasvanut noin kolmanneksella viimeisen kolmen vuoden aikana, ja toimituksia tulee telakalle yhä useammasta maasta. Muun muassa Iso-Britannian (10 %), Puolan (8 %) ja Italian (7 %) osuudet toimitusten arvosta ovat kasvaneet selkeästi.

Vuonna 2021 telakan toimittajista 71 prosenttia oli kuitenkin suomalaisyrityksiä, ja toimitusten arvosta 60 prosenttia tuli kotimaisilta toimittajilta. Suomalaisilla toimittajayrityksillä teetetyssä kyselyssä 44 prosenttia vastasi, että yrityksen kotimaisten työntekijöiden osuus on yli 90 prosenttia.

Suurin toimitusten kohdemaa Suomen jälkeen oli Saksa, joka keräsi 44 prosenttia ulkomaisten toimitusten arvosta.

"Maantieteellistä vaihtelua toimitusten arvossa selittää tuotantotilanteemme, eli mikä alus on kulloinkin rakenteilla. Telakan tilauskanta on vakaa, ja seuraamme strategiaamme suunnitella ja rakentaa maailman suurimpia, nykyaikaisimpia ja ympäristöystävällisimpiä risteilyaluksia", sanoo Meyer Turun varatoimitusjohtaja Tapani Pulli.

JAA